Skip to content

Praktik- og specialemuligheder i Grønland og udlandet

Regler for praktik-, speciale og udlandsophold

Selvstyret kan yde tilskud til rejse- og opholdsudgifter når du skal på studierelevante praktikophold, ophold i udlandet i forbindelse med din uddannelse, samt speciale- eller hovedopgaveskrivning i Grønland og i udlandet.

Selvstyret kan betale:

• Rejsen tur/retur

• Rejseforsikring under ophold hvis opholdet er uden for Danmark og Grønland. Opholdets varighed oplyses til vejlederen i Det Grønlandske Hus så snart datoerne for rejsen ligger fast

• Undervisningsafgift til uddannelsesinstitution i udlandet søges normalt hos dansk SU

• Udgifter til nødvendige opholdsudgifter (husleje). Ved opholdsudgifter op til 4000 kr. pr måned dækkes 100% af udgifterne, udgifter mellem 4.000 kr. og 10.000 kr. dækkes 75%, udgifter herudover skal du selv betale.

Nødvendig dokumentation:

• Studierelevante udlandsophold: optagelsesbrev fra uddannelsesinstitution i udlandet samt udtalelse fra en vejleder på din uddannelse om at udlandsopholdet er godkendt som del af uddannelsen (dvs. at merit kan overføres)

• Praktik: praktikaftale underskrevet af skolen, praktikstedet og dig selv

• Speciale- eller hovedopgave: vejlederen på din uddannelse skal skriftligt anbefale specialerejsen

• Husleje: underskrevet huslejekontrakt samt kvittering for betalinger af husleje

Du bedes kontakte din uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus i god tid inden opholdet og få forhåndsgodkendt dine udgifter.

Normalt kan du kun søge om tilskud til opholdsudgifter til én af ovennævnte rejser. Det er dog muligt at søge om at få tilskud igen i forbindelse med speciale/hovedopgaveskrivning samt til obligatoriske studieophold.

Visum eller opholdstilladelse:

Hvis du rejser til et land, der kræver visum/opholdstilladelse, skal du selv betale for det og din rejse kan først betales, når du har sendt kopi af visum/opholdstilladelse til din uddannelsesvejleder. Du kan henvende dig til det pågældende lands ambassade i Danmark, for at få oplysninger om, hvorvidt visum eller opholdstilladelse er påkrævet i forbindelse med dit ophold i landet. Hvis du er i tvivl om visum- eller opholdstilladelsesregler kan du tjekke på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Vaccinationer:

Nødvendige vaccinationer skal du selv betale. Du kan spørge din læge om hvilke vaccinationer der kræves i det land du skal til. Du kan også få det oplyst hos Statens Seruminstitut.

Bolig:

Du skal selv skaffe dig bolig under opholdet. Hvis dit ophold er i Grønland skal du søge kollegie og vil kun kunne få anden form for husleje refunderet, hvis du får afslag på kollegieværelse. I Nuuk søges kollegie gennem KAF, i Qaqortoq gennem Campus Kujalleq, i øvrige byer kan du kontakte GUX eller Majoriaq for at høre hvordan du kan søge kollegiebolig. Hvis du skal i praktik, er det bedst at starte med at spørge dit kommende praktiksted om de kan stille bolig til rådighed.

Sprogtests:

Nogle uddannelser kræver beståelse af sprogtests for optag af ansøgere, f.eks. TOEFL-test. Hvis der kræves sprogtests skal du selv orientere dig om hvilken test den uddannelsesinstitution du søger optagelse på anerkender, og selv betale.

Fonde:

Læs om fonde her samt på sullussivik.gl. Hvis du vil flytte hele studiet til udlandet skal du ansøge gennem Det Grønlandske Hus København.

Tilskud ydes i henhold til § 42 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juli 2017 om uddannelsesstøtte, du kan finde bekendtgørelsen her.

Back To Top