Skip to content
Hvis du er studerende og er bevilget uddannelsesstøtte i form af stipendium og/eller særydelser fra Grønlands Selvstyre, kan du søge om følgende rejser
 • Rejse ved uddannelsens start, afslutning og afbrydelse
 • Årlig feriefrirejse
 • Rejse i forbindelse med juleferie, hvis du har barn i Grønland
 • Rejse til studierelevante praktikophold, semesterophold, speciale/hovedopgave og lignende
 • Rejser ved alvorlig sygdom og dødsfald i nærmeste familie
 • Obligatoriske moduler i fjernundervisningsforløb
 • Obligatoriske optagelsesprøver
 • Optagelsesprøver til forsvaret
 • Barselsorlov
 • Orlov pga. egen sygdom
 • Re- eller sygeeksamen

Generelle regler for rejsebestilling

Alle rejser skal foretages på billigst mulige billetter, hvilket normalt er økonomi restriktiv billet.

Tur-retur skal bestilles samlet, det er som hovedregel ikke muligt at bestille to enkeltbilletter.

Selvstyret dækker alle udgifter til billetter og nødvendige opholdsudgifter under rejsen til nærmeste lufthavn, havn eller banegård i forhold til uddannelsesbyen. Der kan således godt betales for tog- eller busbilletter (standard + pladsbillet) fra Jylland til København og fra København til Jylland eller for lufthavnsbus. Hvis du ikke flyver indenrigs i Danmark til/fra København, skal du selv lægge ud for billetterne. Efter rejsen kan du sende dem til din uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus og få pengene refunderet til din konto.

Selvstyret betaler også, hvis det på grund af rejseplanlægningen er nødvendigt med en overnatning i København eller i en by i Grønland. Overnatning skal bestilles hos Grønlands Rejsebureau samtidig med flybilletten. Generelt vil en overnatning i København kunne betales, hvis du skal flyve tidligt eller ankommer sent til/fra Grønland.

Rejseansøgningsskema og bestilling

Inden du bestiller rejsen, skal du sende rejseansøgningsskema til din uddannelsesvejleder i det Grønlandske Hus.

Du skal udfylde rejseansøgningsskemaet online her.

Du skal bestille restriktive flybilletter på økonomiklasse hos Grønlands Rejsebureau i København.
Du kan bestille på tlf. +45 33 13 10 11 (tryk derefter 1) eller ved at klikke her.

Hvis du ikke bestiller gennem Grønlands Rejsebureau i København, skal du selv lægge ud for billetten i første omgang, og du kan så få refunderet rejsen gennem din vejleder i det Grønlandske Hus efterfølgende.

Rejser ved uddannelsens start, afslutning og afbrydelse

Du kan bevilges en rejse fra din faste bopæl til uddannelsesbyen i forbindelse med studiestart.

Når du afslutter din uddannelse som færdiguddannet, kan du bevilges en rejse tilbage til din hjemby i Grønland, medmindre du har ret til en arbejdsgiverbetalt rejse.

Hvis du afbryder din uddannelse, kan du som hovedregel bevilges en rejse tilbage til din hjemby i Grønland, hvis du fik bevilget en rejse af Selvstyret ved din uddannelses start. I nogle tilfælde kan du dog også få en afbrudsrejse, selvom du ikke blev bevilget rejse ved din uddannelsesstart, spørg din uddannelsesvejleder.

Årlig feriefrirejse

Hvis du har fået betalt en rejse af Selvstyret ved påbegyndelse af din nuværende uddannelse, har du som hovedregel ret til en ferierejse hvert skoleår. I nogle tilfælde kan du også have ret til en årlig feriefrirejse, selvom du ikke har fået bevilget en studiestartsrejse til din nuværende uddannelse. Spørg din uddannelsesvejleder, om du har ret til årlig feriefrirejse, hvis du ikke blev bevilget en frirejse ved start på din nuværende uddannelse.

Hvis din uddannelse er normeret til et år eller derunder, kan du ikke få en årlig ferierejse.

Et skoleår kan f.eks. gå fra 15. august 2022 til 15. august 2023, og du har altså ret til én rejse i perioden mellem den 15. august 2022 og den 15. august 2023. Årlig feriefrirejse kan tidligst bruges 9 måneder efter studiestart, hvis du påbegynder uddannelse om sommeren. Hvis du påbegynder uddannelse mellem 1. november og 1. marts, kan feriefrirejsen dog ydes 5 måneder efter studiestart. Hvis du ikke er påbegyndt din uddannelse sommeren 2022, kan du godt bruge din ferierejse for ferieåret 2022-2023 i efterårsferien eller juleferien 2022 eller påskeferien 2023, men så vil du ikke kunne få en årlig feriefrirejse igen før efter 15. august 2023.

Bemærk, at et skoleår også kan gå fra eksempelvis 1. februar til 1. februar. Det er datoen for din studiestart, der bestemmer hvad der er dit skoleår. Du kan kun rejse, når du ikke har undervisning. Du skal følge sin skolegang og være studieaktiv.

Ved bestilling af den årlige feriefrirejse skal billetter være bestilt senest 4 uger før afrejsedatoen.

Hvis du er i gang med en videregående uddannelse, skal du modtage SU eller grønlandsk stipendium i den måned, du ansøger om årlig feriefrirejse, og desuden skal du have mindst 7 klip tilbage på dit SU-klippekort på det tidspunkt, hvor du påbegynder ferierejsen. Eventuelle slutlånsklip tæller med i antallet af klip, du har tilbage på klippekortet.

For alle studerende gælder, at du skal have modtaget SU i mindst tre måneder forud for ansøgning om rejse. Dette gælder dog ikke i forbindelse med uddannelsens start eller de 3 første måneder af uddannelsen. Hvis du holder orlov uden SU eller vælger SU fra i en periode, vil det altså påvirke din ret til at søge særydelser, herunder rejser, 3 måneder efter.

Den årlige feriefrirejse ydes som en tur- returrejse mellem uddannelsesbyen og enten den studerendes seneste faste bopæl i Grønland, den studerendes levende forældres seneste faste bopæl i Grønland, eller den studerendes egne børns faste bopæl i Grønland. Rejsen kan ydes til en anden by, hvis dine forældre har bopæl i en anden by, eller hvis udgiften ikke overstiger udgiften til den rejse, du har ret til. Hvis du selv betaler merudgiften, kan du godt få din feriefrirejse til en anden by, selvom det er dyrere.

Børn under 18 år kan få en årlig feriefrirejse, hvis de bor hos dig, og du har forsørgelsespligten over børnene. Der kan ikke ydes årlig feriefrirejse til ægtefælle/samlevende.

Rejse i forbindelse med juleferie, hvis du har barn i Grønland

Hvis du har forældremyndighed over et eller flere børn, som ikke er medbragt på uddannelse i Danmark, men befinder sig i Grønland, kan du ud over den årlige ferierejse få en juleferierejse til børnenes faste bopæl i Grønland. Spørg din vejleder om de nærmere regler for juleferierejser, hvis du har børn i Grønland.

Rejse til studierelevante praktikophold, semesterophold, speciale/hovedopgave og lignende

Det er muligt at få rejse og tilskud til opholdsudgifter ved studierelevante praktikophold, udlandsophold, specialeskrivning og lignende. Læs mere under fanen: ’Praktik, speciale, udland’ på hjemmesiden.

Rejser ved alvorlig sygdom og dødsfald i den nærmeste familie

Ved alvorlig sygdom eller død i den nærmeste familie kan der ydes en returrejse fra uddannelsesbyen til Grønland for den studerende og dennes børn. Som nærmeste familie regnes egne børn, ægtefælle, forældre, søskende og bedsteforældre. Dødsfald dokumenteres ved kopi af dødsattest eller lignende. Sygdom ved lægeerklæring, der dokumenterer, at sygdommen er så alvorlig, at pårørende sædvanligvis tilkaldes. Kontakt om muligt din uddannelsesvejleder, inden du booker rejsen.

Rejseforsikring

Studerende er dækket på rejser mellem Grønland og Danmark, som er betalt af Selvstyret.

Mistet og forsinket bagage kan erstattes

Gem dine rejsedokumenter og få en P.I.R. (Property Irregularity Report) fra luftfartsselskabet, inden du forlader lufthavnen. P.I.R. skal bruges til at bevise, at din bagage ikke kom frem. Kontakt derefter din uddannelsesvejleder for at skadesanmelde til Selvstyrets forsikringsselskab. Gem altid alle kvitteringer på ting, du har købt, fordi du har mistet bagage under en rejse.

Forsinket fremmøde

Hvis du uforskyldt kommer for sent frem til en videre forbindelse på din rejse, kan du få en ny rejse. Ring/skriv til SOS International på telefon +45 70 13 13 35 eller mail: [email protected], så ombooker SOS dig. Du skal skaffe dokumentation for den afbrudte rejse hos Air Greenland samme dag, som forsinkelsen er indtrådt.

 

Rejser ydes i forhold til §§ 33- 43 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juli 2017 om uddannelsesstøtte. Du kan finde bekendtgørelsen på www.lovgivning.gl.

Back To Top