Skip to content

Uddannelse i Danmark
Nedenfor er en vejledning til hvad du skal gøre, hvis du ønsker at studere i Danmark.
Når du vil studere i Danmark, skal du lave 4 forskellige ansøgninger.

1. Ansøgning om særydelser:
Du skal lave en ansøgning om særydelser fra Grønlands Selvstyre og sende den her til Det Grønlandske Hus. Du kan finde ansøgningsskemaet her. Husk at uploade alle de nødvendige bilag.

De nødvendige bilag er typisk: eksamensbevis fra GUX eller anden skole, kopi af ansøgningen til det danske uddannelsessted om optagelse og en CPR-udskrift. Du kan gratis hente CPR-udskriften her, når du har logget på med MitID/Nem-ID. Hvis du har børn og samlever, som skal med til Danmark, skal du også vedlægge almindelig bopælsattest for husstanden.

Hvis du opfylder betingelserne, kan du søge om at få betalt en rejse til Danmark, når du skal starte på uddannelsen, feriefrirejser til Grønland og andre særydelser.

Der er frist for at søge særydelser fra Grønlands Selvstyre den 1. marts.

Hvis du får brug for det, kan du få hjælp til udfyldelsen af ansøgningsskemaet på Majoriaq.

2. Ansøgning til uddannelsen:
Du skal selv sørge for at søge optagelse på din ønskede uddannelse på www.optagelse.dk.
Du skal til Det Grønlandske Hus sende en kopi af ansøgningen til uddannelsen sammen med ansøgningen om særydelser. Når du modtager optagelsesbrevet skal denne også sendes til Det Grønlandske Hus.
Læs alt om din ønskede uddannelse på www.ug.dk.
Søg også information om uddannelsen på skolens egen hjemmeside.

Ansøgningsfrister til videregående uddannelser:
– Kvote 1 er for ansøgere, der søger sig optaget på karaktergennemsnit
Frist er d. 5 juli
– Kvote 2 er for ansøgere, der søger sig optaget på kvalifikationer udover eksamensgennemsnit, f.eks. erhvervserfaring
Frist er d. 15. marts
– Særordningen kan bruges én gang og skal afkrydses i ansøgningen
Frist er d. 15 marts

Ansøgningsfristen til gymnasieuddannelser er den 1. marts
Ansøgningsfristen til erhvervsuddannelser er også typisk den 1. marts, men der er ofte mulighed for studiestart flere gange om året.

3. Ansøgning om bolig
Du skal selv finde bolig i studiebyen. Det er vigtigt, at du har fundet et sted at bo, inden du flytter til Danmark. Læs om boligsøgningen på De Grønlandske Huses hjemmesider. Boligsituationen er forskellige fra by til by i Danmark.

Find vejledning og forslag til hvor du kan søge bolig her.

4. Ansøgning om dansk SU
Grønlandske studerende i Danmark kan søge om at få studieløn (stipendium) fra Grønlandsk Selvstyre, hvis de er under 20 år. Men de fleste studerende i Danmark kan ikke få stipendium fra Grønland, og derfor skal de søge om dansk SU. Du kan først søge om SU, når du er blevet optaget på uddannelsen og tidligst 1 måned før studiestart. Du skal søges om SU på www.su.dk ved hjælp af MitID/Nem-ID.

Back To Top