Skip to content
Realiseringen af værkerne er nu påbegyndt

Det er med stor glæde, vi kan fortælle, at den permanente udsmykning af husets nye tilbygning er i gang. Aviaaja Ezekiassen, som er kendt fra DR1-programmet “Danmarks næste klassiker” har designet og er nu i gang med at producere værkerne, som vil kunne opleves i huset inden udgangen af 2023.  Processen har været i gang siden oktober 2021 og Ezekiassen har arbejdet tæt sammen med husets brugere og medarbejdere for at inkorporere husets funktioner og behov i værkerne.

Værkerne lægger op til formidling af grønlandsk kulturarv, og vi ser det som en stor mulighed for at videreudvikle husets formidlingstilbud til skoler, gymnasier, foreninger etc.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond, Købmand Herman Sallings Fond og Aarhus Kommune.

I efteråret 2020 åbnede den nye tilbygning i Det Grønlandske Hus i Aarhus, Kalaallit Illuutaat. Den er tegnet af den danske tegnestue Rubow Arkitekter og præmieret af Aarhus Kommune. Udsmykningen løber som en rød tråd igennem tilbygningens rum: Indgang, foyer, butiksområde og kultursal. Ezekiassens værker er tænkt ind i den arkitektoniske ramme og formår både at understrege og udfordre arkitekturen.
Værkerne bidrager til formidlingen af den grønlandske kultur, historie og samtidige samfund og inddrager fortællingen om relationen mellem Grønland og Danmark. Kunstinstallationerne trækker referencer til myter og folkefortællinger, traditionelt håndarbejde og et tværnationalt designsprog, der ligger fuldstændigt i tråd med det formidlingsarbejde, husets medarbejdere udfører.

Den første lysinstallation, ’Solen’, befinder sig i husets indgangsparti. Lysinstallationen er opbygget af en ydre ’broderiramme’ og en indre ramme i messing, der fastholder lampens runde, perforerede skærm, der er beklædt med et hørtekstil. Værkets udformning drager referencer til den grønlandske tromme, en broderiramme, det kristne kors samt finder inspiration i anatomien af en hval. ‘Solen’ repræsenterer kvinden, skønheden og det uopnåelige, og derfor arbejdes der med perlebroderi og broderi.

Lysinstallationen ændrer karakter alt efter om det kunstige lys er tændt eller slukket. I slukket tilstand fremtræder hørtekstilet med et broderet mønster, der efterligner solens stråler. Når lyset tændes, ses et mønster med inspiration fra perlekraven på den kvindelige vestgrønlandske nationaldragt.
’Solen’ inkorporerer mange af de samme referencer, som korset i en kristen kirke: Skabelse, glæde, fest, videbegærlighed, sorg, fortvivlelse, hjemve eller søgen efter åndelig kontakt. Værket italesætter således mødet mellem det samtidige inuit og vestlig kultur og religion, og giver inuit en mulighed for at genfinde og tilbagebringe den før-koloniale tro og kultur.

Loftsinstallationerne i foyeren består af en ’Stjernehimmel’. Her gøres der brug af eksisterende lamper, som vil få installeret en skærm i messing og perforeret plade med varierende mønstre, hvilket vil lade rummet falde i ét med det varme univers og give de besøgende mulighed for at gå på opdagelse under stjernehimlen.

Sagn og myter en væsentlig del af den grønlandske kultur og lærer os om bl.a. tro, etik, moral, normer, medmenneskelighed, livets udfordringer og respekten for naturen. Ezekiassen har i værkerne inkorporeret fortællingen om solen og månens skabelse, som er en fortælling om en mand, der forelsker sig i sin søster. Den forargede søster flygter ud i mørket efterfulgt af sin bror, og til sidst stiger de til vejrs. I jagten bliver hun bliver til solen og han til månen, som følger hende for evigt uden nogensinde at nå hende.

På kultursalens østvendte bagvæg hænger endnu en ’Sol’-installation, som binder kultursalen sammen med indgangspartiet. Centralt i kultursalen hænger solsystemets ni planeter ned fra loftet.

Kultursalen er husets hjerte og skaber associationer til et kristent kirkerum. Rummets højtidelighed har været styrende for designprocessen, der har skullet tage højde for rummets mange funktioner som både udstillingsrum, mødelokale, foredragssal, koncertrum, festlokale og socialt forsamlingshus.

Ezekiassen beskriver, hvordan hun oplevede en følelse af højtidelig stilhed i kraft af det dramatiske ovenlys, det blide skyggespil og åbne kip i kultursalen. Denne atmosfære af ro og intimitet mindede hende om et kirkerum. Genkendeligheden blev en drivkraft i designprocessen. Installationerne forsøger at integrere både traditionelle og moderne elementer fra den grønlandske kultur for at understrege, at både historisk og samtidig kulturel kontekst kan eksistere ligeværdigt i kunsten og samfundet.

Værkerne i Kultursalen repræsenterer den inuitiske, kristne og videnskabelige fortælling om solens tilblivelse for at skabe et nutidigt, moderne og folkeligt fælleshus. Værket minder os om, at vi på trods af vores forskelligheder alle har solsystemet til fælles og samspillet mellem videnskab, myter, tradition og samtid finder et eksplicit formsprog i værkerne.

Aviaaja Ezekiassen arbejder med rene, moderne udtryk og understreger vigtigheden af at bevæge sig væk fra den stereotype og binære fortælling om for eksempel ”Smuk natur vs. social elendighed” eller ”fangeren vs. industrien”. Det Grønlandske Hus har en målsætning om at komme stereotype forestillinger og fordomme til livs og Ezekiassens værker visualiserer på fornemste vis denne målsætning og giver den en fysisk form.
Ezekiassen beskæftiger sig med rum og objekter og har arbejdet med udstillingsrum, interiør design og møbeldesign, siden hun dimitterede fra Arkitektskolen i 2015. Ezekiassen interesserer sig for narrativer og arbejder bevidst med at integrere fortællinger i designs. Med sin grønlandske og danske baggrund formår hun at udvikle et design-DNA, hvor grønlandsk og dansk æstetik og værdier sammenflettes og skaber et internationalt og tværkulturelt formsprog.

Om den permanente udsmykning af tilbygningen siger Ezekiassen: ”Jeg håber at kunne skabe et rum, hvor folk kan finde ro, information og en følelse af samhørighed. Derudover håber jeg, at brugerne kan se sig selv i værkerne og på en eller anden måde finde tilbage til deres rødder eller opdager en refleksion af den person, de er.”

Udsmykningsprojektet har høj kunstnerisk kvalitet og samfundsmæssig relevans og Det Grønlandske Hus i Aarhus vil gerne takke Statens Kunstfond, Købmand Herman Sallings Fond og Kunstrådet i Aarhus Kommune for muligheden for at realisere værkerne.

Back To Top