Skip to content

1. august 2017 trådte en ny bekendtgørelse om uddannelsesstøtte i kraft. Bekendtgørelsens navn er: Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juli 2017 om uddannelsesstøtte. Bekendtgørelsen ophæver den tidligere bekendtgørelse og indeholder en række ændringer. Vi vil her i punktform nævne de væsentligste ændringer, der kan have betydning for dig:

 • Uddannelsesstøtte forudbetales. Dette gælder f.eks. bogtillæg til studerende på videregående uddannelser og stipendium for de der modtager stipendium fra Selvstyret i stedet for dansk SU
 • Der kan kun ydes støtte til gymnasialt suppleringskursus (GSK) i et bestemt fag 1 gang, uanset om faget er bestået eller ej
 • Der ydes kun uddannelsesstøtte til 1 studieforberedende uddannelse (f.eks. gymnasium, HF, mv)
 • Der ydes kun uddannelsesstøtte til at påbegynde 2 studieforberedende uddannelser indenfor 5 år
 • Der kan ydes støtte til fjernundervisning såfremt det er SU-berettiget og på fuld tid
 • Der kan fortsat ydes støtte til undervisning i grønlandsk, og der kan nu også ydes støtte til nødvendig fremmedsprogsundervisning
 • Der kan ydes støtte til ekstraundervisning inden for et fag på din uddannelse. Der kan maksimalt ydes støtte til 1 forløb pr. semester
 • Bogtilskud for alle på videregående uddannelser ved semesterstart er nu på 1.100 kr.
 • Nu kan studerende også få dækket udgifter til lægeordineret medicin til børn, hvis barnet lider af en lægelig dokumenteret kronisk sygdom (f.eks. sukkersyge, astma)
 • Ved orlov eller anden fravalg af SU ydes ikke særydelser. Der kan først ydes særydelser 3 måneder efter at SU er genoptaget
 • Ændring af reglerne for hjemrejse ved afbrud er lempet, således at den uddannelsessøgende også beholder retten til en hjemrejse ved afbrud, hvis den uddannelsessøgende påbegynder en ny uddannelse inden for 15 måneder efter afbruddet af sin første uddannelse
 • Der kan som hovedregel kun ydes årlig feriefrirejse, hvis man er blevet bevilliget studiestartsrejse
 • Årlig feriefrirejse kan tidligst ydes 9 måneder efter studiestart. Såfremt uddannelsen starter i november-januar, kan der tidligst ydes feriefrirejse 5 måneder efter studiestart
 • Der ydes ikke årlig feriefrirejse hvis hele uddannelsen er normeret til 12 måneder eller derunder
 • Ved rejser betales billigst mulige transport til og fra Københavns lufthavn. Reglen er ændret, så man nu kan få betalt lufthavnsbus

Se hele bekendtgørelsen her

Back To Top