Skip to content

Skat for grønlandske studerende

Hvis du har dansk indkomst, fordi du får dansk SU eller har et studiejob i Danmark, skal du have et dansk skattekort, og du skal forskudsregistreres hos Skattestyrelsen hvert år.

Når du er grønlandsk studerende, gælder dobbeltbeskatningsaftalen mellem Grønland og Danmark for dig. Det betyder, at du i 2024 ud over dit almindelige personfradrag på 49.700 kr. også har et studerendefradrag på 49.700 kr. og et rigsfællesskabsfradrag på 36.000 kr. I alt giver det fradrag på 135.400 kr. i 2024, hvilket betyder, at du først skal begynde at betale dansk skat, når du har tjent over det beløb.
Den danske SU for udeboende på videregående uddannelser er på 6.820 kr. per måned i 2024, i alt 81.840 kr. for hele året.
Hvis du ikke har andre indtægter end den månedlige, danske SU, betyder det, at du ikke skal betale skat af din SU i Danmark.
Det betyder også, at du først skal begynde at betale dansk skat, hvis du har tjent over 53.560 kr. ved siden af studierne.

Forskudsregistrering hos den dansk Skattestyrelse
Hvis du er ny studerende

Du skal have folkeregisteradresse i Danmark, før du kan blive forskudsregistreret.
Du skal forskudsregistreres ved den danske Skattestyrelse med de særlige fradrag, du er berettiget til som grønlandsk studerende. For at blive forskudsregistreret, skal du gå på: www.skat.dk og udfylde og sende en blanket til Skattestyrelsen. Log dig på som borger og vælg “Kontakt”. Vælg herefter “Skriv til os”. Her skal du vælge emner. Vælg først “Indsend/indberet til os (fx blanket)”, derefter “Udland” og til sidst ”Blanket 04.062 – Fradrag som studerende”.
Så kommer du frem til muligheden for at udfylde og sende blanketten til Skattestyrelsen sammen med de to nødvendige bilag: 1. dit optagelsesbrev fra skolen og 2. din bevillingsskrivelse om uddannelsesstøtte/særydelser fra Grønlands Selvstyre.

Eksempel på udfyldt skatteblanket 2023

Når du har uploadet skatteblanketten og de to bilag, sørger Skattestyrelsen for, at du bliver forskudsregistreret.

Du kan godt søge om dansk SU, selvom du ikke er forskudsregistreret. Når Skattestyrelsen har lavet et skattekort til dig, bliver det automatisk sendt til SU, så det skal du ikke selv gøre.

Hvis du allerede er i gang med studium i Danmark
Den danske Skattestyrelse overfører ikke automatisk dine fradrag som grønlandsk studerende til næste års forskudsopgørelse, så du skal selv hvert år i december måned igen udfylde og sende blanket 04.062 til dem på www.skat.dk. På hjemmesiden skal du trykke på ”Log dig på som borger” og vælge “Kontakt”. Vælg herefter “Skriv til os”. Her skal du vælge emner. Vælg først “Indsend/indberet til os (fx blanket)”, derefter “Udland” og til sidst ”Blanket 04.062 – Fradrag som studerende”. Skriv i beskedfeltet, at du er grønlandsk studerende, og at du gerne vil bede om at få rigsfællesskabsfradrag og studerendefradrag registreret på din forskudsopgørelse. Udfyld dit telefonnummer og tryk derefter på ”Send”.
Derefter vil du modtage en ny forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen, hvor de to ekstra fradrag er registreret.

Det er kun grønlandske studerende, der har ret til de to ekstra fradrag ifølge dobbeltbeskatningsaftalen. Det betyder, at du kun har ret til fradragene, når du er studerende. Hvis du ikke har været studerende hele året, har du ikke ret til de ekstra fradrag i de måneder, hvor du ikke har været studerende. Du har kun ret til det forholdsmæssige beløb og kan kun få fradragene i de måneder, hvor du har været studerende. Et eksempel for 2024: hvis du ikke har været studerende i foråret 2024, men først starter på din uddannelse den 1. september 2024, har du kun ret til 12.000 kr. i rigsfællesskabsfradrag (36.000 kr. divideret med 12 måneder ganget med 4 måneder) og 16.566 kr. i studerendefradrag (49.700 kr. divideret med 12 måneder ganget med 4 måneder).

Hvis du ikke søger om de to ekstra fradrag
Hvis du ikke søger om de to ekstra fradrag, kommer du til at betale ca. 1.000 kr. om måneden i dansk skat af din SU. Men det er ikke meningen, at du skal betale dansk skat, da de to ovennævnte fradrag er en rettighed ifølge lovgivningen.

VIGTIGT: selvom du får godkendt fradragene på din forskudsopgørelse, skal du selv huske at skrive dem på din selvangivelse!
I marts måned vil du modtage din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. På årsopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat sidste år. Hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive dem på og sende ændringen til Skattestyrelsen.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Skattestyrelsen Udland på tlf.nr. 7222 2892.

Hvis du kun har grønlandsk indkomst, skal du betale skat i Grønland, og du skal ikke registreres hos den danske Skattestyrelse.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om reglerne, kan du finde en udførlig vejledning:

Beskatning af grnlandske uddannelsessgende

 

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål i vejledningen, kan du få hjælp fra den grønlandske skattestyrelses kontor i København. Kontakt:

Marie Heilmann Møller
E-mail: [email protected]
Tlf.: + 45 3283 3857

Back To Top