Ring til os på +45 8611 0288

Følg os på Facebook 

Skat for grønlandske studerende

Hvis du har dansk indkomst, fordi du får dansk SU eller har et studiejob i Danmark, skal du have et dansk skattekort, og du skal forskudsregistreres hos Skat hvert år.
Når du er grønlandsk studerende, gælder dobbeltbeskatningsaftalen mellem Grønland og Danmark for dig. Det betyder, at du i 2021 ud over dit almindelige personfradrag på 46.700 kr. også har et studerendefradrag på 46.700 kr. og et rigsfællesskabsfradrag på 36.000 kr. I alt giver det fradrag på 123.400 kr. i 2021, hvilket betyder, at du først skal begynde at betale dansk skat, når du har tjent over det beløb.
Den danske SU for udeboende på videregående uddannelser er på 6.321 kr. per måned i 2021, i alt 75.852 kr. for hele året.
Hvis du ikke har andre indtægter end den månedlige, danske SU, betyder det, at du ikke skal betale skat af din SU i Danmark.
Det betyder også, at du først skal begynde at betale dansk skat, hvis du har tjent over 47.548 kr. ved siden af studierne.

Forskudsregistrering hos det danske skattevæsen
Hvis du er ny studerende
Du kan ikke få dansk SU, før du er forskudsregistreret.
Du skal forskudsregistreres ved det danske skattevæsen med de særlige fradrag, du er berettiget til som grønlandsk studerende. For at blive forskudsregistreret, skal du gå på: www.skat.dk og udfylde og sende en blanket til Skat. Log dig på som borger og vælg “Kontakt”. Vælg herefter “Skriv til os”. Her skal du vælge emner. Vælg først “Indsend/indberet til os (fx blanket)”, derefter “Udland” og til sidst ”Blanket 04.062 – Fradrag som studerende”.
Så kommer du frem til muligheden for at udfylde og sende blanketten til SKAT sammen med de to nødvendige bilag: 1. din bevillingsskrivelse om uddannelsesstøtte/særydelser fra Grønlands Selvstyre og 2. dit optagelsesbrev fra skolen.
Eksempel på en udfyldt skatteblanket
Når du har uploadet skatteblanketten og de to bilag, sørger Skat for, at du bliver forskudsregistreret. Når du er forskudsregistreret, kan du søge SU.
I marts måned vil du modtage din årsopgørelse fra Skat. På årsopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat sidste år. Hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive dem på og sende ændringen til Skat.

Hvis du allerede er i gang med studium i Danmark
Det danske skattevæsen overfører ikke automatisk dine fradrag som grønlandsk studerende til næste års forskudsopgørelse, så du skal selv hvert år i november/december måned igen gøre dem opmærksom på, at du som grønlandsk studerende ud over dit personfradrag også har et rigsfællesskabsfradrag og et studerendefradrag.
Normalt plejer grønlandske studerende at selv at tilføje rigsfællesskabsfradraget og studerendefradraget i selvbetjeningen på Skats hjemmeside, men Skat oplyser desværre, at deres ”system” i år ikke kan håndtere de to fradrag for grønlandske studerende.
De oplyser, at du skal henvende dig direkte til Skat for at få de to særlige fradrag for grønlandske studerende.
Enten skal du ringe til Skat Udland på tlf.nr. 7222 2892.
Eller du skal logge ind på Skats hjemmeside, trykke på ”Log dig på som borger” og vælge “Kontakt”. Vælg herefter “Skriv til os”. Her skal du vælge emner. Vælg først “Indsend/indberet til os (fx blanket)”, derefter “Udland” og til sidst ”Blanket 04.062 – Fradrag som studerende”. Hvis du allerede tidligere i forbindelse med studiestart har udfyldt blanket 04.062 og sendt den til Skat, behøver du ikke at udfylde den igen. Men skriv i beskedfeltet, at du er grønlandsk studerende, og at du gerne vil bede om at få rigsfællesskabsfradrag og studerendefradrag registreret på din forskudsopgørelse. Udfyld dit telefonnummer og tryk derefter på ”Send”.
Derefter vil du modtage en ny forskudsopgørelse fra Skat, hvor de to ekstra fradrag er registreret.
Det er kun grønlandske studerende, der har ret til de to ekstra fradrag ifølge dobbeltbeskatningsaftalen. Det betyder, at du kun har ret til fradragene, når du er studerende. Hvis du ikke har været studerende hele året, har du ikke ret til de ekstra fradrag i de måneder, hvor du ikke har været studerende. Du har kun ret til det forholdsmæssige beløb og kan kun få fradragene i de måneder, hvor du har været studerende. Et eksempel for 2021: hvis du ikke har været studerende i foråret 2021, men først starter på din uddannelse den 1. september 2021, har du kun ret til 12.000 kr. i rigsfællesskabsfradrag (36.000 kr. divideret med 12 måneder ganget med 4 måneder) og 15.567 kr. i studerendefradrag (46.700 kr. divideret med 12 måneder ganget med 4 måneder).

Hvis du ikke søger om de to ekstra fradrag
Hvis du ikke søger om de to ekstra fradrag, kommer du til at betale ca. 1.000 kr. om måneden i dansk skat af din SU. Men det er ikke meningen, at du skal betale dansk skat, da de to ovennævnte fradrag er en rettighed ifølge lovgivningen.

VIGTIGT: selvom du får godkendt fradraget på din forskudsopgørelse, skal du selv huske at skrive det på din selvangivelse!
I marts måned vil du modtage din årsopgørelse fra Skat. På årsopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat sidste år. Hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive dem på og sende ændringen til Skat.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om reglerne, kan du finde en udførlig vejledning her:

Hent Selvstyrets vejledning til beskatning af grønlandske uddannelsessøgende.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål i vejledningen, kan du få hjælp fra den grønlandske skattestyrelses kontor i København. Kontakt:

Marie Heilmann Møller
E-mail: mhl@ghsdk.dk
Tlf.: + 45 3283 3857