Skip to content
Hvis du vil købe grønlandske kødprodukter fx lammekød, sælkød eller rensdyrkød i vores butik skal du registreres i vores database.
Det skyldes EU-regler for import af animalske produkter fra Grønland:
BEK nr 406 af 09/04/2019 §41 stk 2  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/406
Det koster ikke noget at blive medlem, vi registrerer dit navn og adresse i en intern database. Fødevarestyrelsen modtager opgørelse over mængde og forsendelse kvartalsmæssigt for hvert medlem.
Ved køb skal vi derfor registrere:
• Dit navn
• Din fødselsdato
• Din adresse (gerne med et sygesikringskort)
• Vægten/mængden og prisen på dit køb.
Dit køb er personligt. ID eller sygesikringsbevis skal fremvises hver gang man køber. Du kan højst købe 5 kg. pr. sending.
Videresalg af kødprodukterne er ikke tilladt.
Man skal være til stede for at blive registreret og for at købe foreningsvarer.
I prisen er indregnet transport. Prisen udregnes ved købet.
Det Grønlandske Hus i Aarhus må ikke tage avance for salget, prisen er udelukkende prisen på produktet plus prisen på transport.
Mere om vores håndtering af personlige oplysninger her: https://groenlandskehus.dk/om-os/privatlivs-politik/
Back To Top