Skip to content

Det Grønlandske Hus kan betale for ekstraundervisning til dig, hvor underviseren er en ældre studerende, en studenterinstruktor eller en lærer fra faget.

Hvis du har faglige vanskeligheder, skal du i første omgang kontakte din studievejleder på din uddannelse. Der er forskellige tilbud på skolen, som du måske kan få glæde af. Hvis skolens tilbud ikke er tilstrækkelige, og hvis din studievejleder eller en lærer på uddannelsen vurderer, at dine faglige vanskeligheder gør, at du har brug for ekstra undervisning for at bestå faget, kan du søge om dette i Det Grønlandske Hus. Studievejlederen eller læreren på faget skal lave en anbefaling af ekstraundervisningen. Derefter skal du sende anbefalingen til din uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus.

Vi kan bevilge ekstraundervisning i op til 20 undervisningstimer.

Undervisningsforløbet skal ligge op til eksamen i faget. Vi anbefaler lange forløb, som kører med 2-3 timers undervisning ugentligt, og starter i god tid inden eksamen.

Forløbet har det direkte formål at få dig til at bestå eksamen. Vi ser derfor gerne, at fokus i ekstraundervisningen ligger på træning af konkrete eksamensopgaver – ikke så meget på de meget teoretiske problemstillinger.

Der kan ydes støtte til 1 forløb pr. semester.

Du er velkommen til at kontakte din uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus, hvis du har spørgsmål. Du må gerne tænke over, om du kender en egnet ekstraunderviser, f.eks. en ældre studerende som er god til faget, en studenterinstruktor i faget eller læreren på faget?

Har du brug for hjælp til økonomifag, matematik og statistik? Se her: Hjælp til økonomifag, matematik og statistik

Back To Top