Skip to content
Særordningen – ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00 (dansk tid)

Grønlands Selvstyre har indgået en aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet i Danmark om optagelse af ansøgere fra Grønland.

Særordningen gælder ved ansøgning til videregående uddannelser i Danmark, og betyder, at ansøgeren kan optages uden at have det samme eksamensgennemsnit som øvrige ansøgere.
Særordningen kan kun benyttes én gang.
Når man søger sig optaget via Særordningen, skal man optages på sin 1. prioritet, hvis man opfylder de specifikke adgangskrav der er til uddannelsen.

For at kunne benytte Særordningen skal man desuden:
1. Opfylde tilknytningskravene til Grønland
2. Have et eksamensgennemsnit på 6 eller derover fra sin studieforberedende uddannelse
3. Opfylde de specifikke adgangskrav til den ønskede uddannelse. De specifikke adgangskrav kan findes på www.ug.dk eller uddannelsernes hjemmesider
4. Hvis ansøgeren ikke er fyldt 24 år, skal en af ansøgerens forældre bo i Grønland
5. Sætte kryds i rubrikken ”Grønlandsk særordning” på ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk.

Vedhæft følgende nødvendige bilag til ansøgningen på www.optagelse.dk :
– Historisk bopælsattest på ansøgeren (det vil sige med ansøgerens aktuelle adresse og alle tidligere adresser siden ansøgerens fødsel)
– Hvis ansøgeren er under 24 år gammel: aktuel bopælsattest på en af ansøgerens forældre, der er bosat i Grønland (forælderens adresse på ansøgningstidspunktet)
– Hvis ansøgeren er under 24 år gammel: ansøgerens fødsels- eller dåbsattest (så man kan se, hvem ansøgerens forældre er)
– Dokumentation for skoleophold eller uddannelse udenfor Grønland efter det fyldte 18. år
– Dokumentation for forsorgsforhold efter det fyldte 18. år, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet.
– Eksamensbevis fra GUX eller en anden gymnasial uddannelse.

Du kan læse om særordningen her

Back To Top