Skip to content

Introduktion 

Kundens ret til privatliv er af stor vigtighed for Det Grønlandske Hus. Det Grønlandske Hus anerkender, at når en kunde vælger at opgive personlige oplysninger til groenlandskehus.dk, skal kunden kunne have tillid til, at vi er i stand til at håndtere beskyttelsen af kundens privatliv på en ansvarlig måde.

Som led i indgåelsen af en aftale om køb af varer behandler Det Grønlandske Hus, som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger vedrørende dig, som person eller firma.

Kort om Privatlivs- og persondatapolitik 

Denne privatlivs- og persondatapolitik er sammenfattet for bedre at kunne oplyse dig som kunde om, hvilke persondata Det Grønlandske Hus behandler, og hvordan vi behandler dem – persondata skal forstås som al data der kan henføre til en given person. Vores privatlivspolitik skulle gerne give en klar forståelse af, hvilke data vi indsamler, hvordan vi indsamler dem og hvordan vi beskytter dine oplysninger.

Det Grønlandske Hus respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives og er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Hvis ikke nedenstående persondatapolitik kan accepteres, forbeholder Det Grønlandske Hus sig retten til at afvise ordre og andre henvendelser, da en manglende accept kan medføre at Det Grønlandske Hus ikke kan servicere forholdet, som ellers er påkrævet via gældende lovgivning 

Dataregistrering

Vi gemmer de oplysninger, som du taster ind når du opretter dig som kunde hos Det Grønlandske Hus Det er oplysninger om navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mail, adresse samt oplysninger vedr. dine bestillinger. Er du erhvervskunde gemmer vi desuden firmanavn og CVR-nummer. Vi gemmer ikke oplysninger om kortnummer eller andre følsomme oplysninger.

Vi har behov for disse oplysninger for at kunne holde dig informeret om dine bestillinger, og for at kunne levere varerne til dig. Personoplysningerne der er af betydning for at Det Grønlandske Hus kan overholde bogføringsloven opbevares i 5 år jf. bogføringsloven. Alle oplysninger behandles fortroligt og i henhold til persondataloven.

Som registreret hos Det Grønlandske Hus har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataforordningen, og har du henvendelse i den forbindelse, så er du velkommen til at kontakte os på e-mail: [email protected] eller ring til os på telefonnummer +45 8611 0288 i følgende tidsrum:

Mandag-fredag: kl. 10.00 -16.00

Det Grønlandske Hus gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Det Grønlandske Hus behandler om dig:

 • Retten til indsigt
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
 • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
 • Retten til dataportabilitet

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Det Grønlandske Hus ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelses-reglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 

Lovhjemmel

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af tilbudsgivning, ordreafgivelse, samt fakturering af varer og ydelser, foretaget skriftligt eller mundtligt af slutbrugeren med Det Grønlandske Hus.

Artikel 6, stk. 1, litra b, giver mulighed for at behandle almindelige personoplysninger om kunden, hvis det er nødvendigt for udførelsen af en kontrakt/aftale, herunder en entreprisekontrakt. Denne hjemmel kan kun afvendes, frem kontrakten/aftalen afsluttes. 

Artikel 6, stk. 1, litra f giver mulighed for at behandle almindelige personoplysninger, hvis det er nødvendigt for den dataansvarlige medlemsvirksomhed, kan forfølge en legitim interesse, og denne interesse overstiger hensynet til den registreredes fundamentale rettigheder og friheder (interesseafvejningsreglen). De legitime interesser, som følges, skal ifølge forordningen beskrives. Denne hjemmel kan afvendes også efter en kontrakt/aftale er afsluttet. 

Personoplysninger

Personoplysninger dækker alle data, der kan bruges til at identificere personer, herunder men ikke begrænset til for-, mellem- og efternavn, alder, køn, stilling, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Ligeledes indeholder personoplysninger også data som adfærd, købshistorik, økonomiske oplysninger mv., der alle benyttes i opretholdelse af kunde- og leverandørforholdet mellem kunder og Det Grønlandske Hus.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi? 

Du kan tilgå groenlandskehus.dk uden at oplyse os om dine persondata. Ved tilgang til hjemmesiden uddeles der et ID til din session. Dette kan ikke identificere dig som person.

Det Grønlandske Hus har brug for en række personoplysninger for at kunne handle med dig og din virksomhed, opretholde servicering af kundeforholdet samt markedsføre produkter og ydelser. Visse oplysninger indsamles og behandles også efter lovkrav i henhold til hvidvasknings- og bogføringsloven.

Nedenstående oplysninger kan blive indsamlet og behandlet, når du handler hos Det Grønlandske Hus, e-mailadresse, for- og efternavn, adresse, telefonnummer, tekniske detaljer (IP-adresser inkluderet), adfærd (inkluderet: besøgte URL, event triggers, handlinger såsom klik, åbningsrater, log-in, tid på hver side mv.), geografiske data samt data der måtte være nødvendige for gennemførsel af en handel.

Det Grønlandske Hus indsamler og behandler oplysninger om dig, når du: 

 • Opretter en konto
 • Foretager køb af varer/ydelser
 • Sender forespørgsler, klager og/eller interagerer med Det Grønlandske Hus på anden vis
 • Tilmelder dig og/eller interagerer med online markedsføringsmaterialer (herunder men ikke begrænset til nyhedsbreve, sms- og notifikationer, annoncer på tredjepartshjemmesider eller lignende)
 • Afgiver personoplysninger på anden vis til Det Grønlandske Hus fx telefonisk eller pr. mail
 • Det Grønlandske Hus indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere en ydelse eller et produkt, markedsføre ydelser og produkter eller behandle forespørgsler.
 • Det Grønlandske Hus indsamler og/eller køber ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand.
 • Bemærk at ved fakturering opbevares fakturerings- og bankoplysninger i henhold til gældende love på området herunder hvidvasknings- og bogføringsloven.
 • Det Grønlandske Hus har en databehandleraftale med Visma e-conomic a/s, som udbyder e-conomic et online-regnskabsprogram, som Det Grønlandske Hus bruger til bogføring, tilbudsgivning, ordrebekræftelse, fakturering og kunde-og varerarkiv.

Hvordan bruger vi dine oplysninger? 

Vi kan gøre brug af den indsamlede information på følgende måder:

 • Til at personalisere din oplevelse på mail og hjemmeside gennem personlige anbefalinger på baggrund af købshistorik
 • Til at forbedre groenlandskehus.dk og markedsføring fra Det Grønlandske Hus
 • Til at kunne servicere dig bedre ved henvendelse til kundeservice
 • Til at administrere konkurrencer, kundeundersøgelser mv.
 • Til hurtigst muligt at kunne håndtere dine ordre
 • Til at indhente produkt- og trustpilot anmeldelser
 • Til opfølgning på henvendelser
 • Til generel markedsføring

Hvordan beskytter vi dine informationer? 

Vores hjemmeside scannes løbende for sikkerhedsbrister og svagheder, for at vi hurtigst muligt kan udelukke potentielle datalækager og dermed gøre vores hjemmeside så sikker som muligt. Ligeledes scannes der regelmæssigt for malware.

Dine personlige oplysninger opbevares på sikrede netværk og kan kun tilgås af en begrænset mængde medarbejdere med rettigheder til denne type information. Disse er desuden underlagt vores interne persondatapolitik, der sikrer dine rettigheder og sikrer overholdelse af gældende lovgivning på området.

Modtagere af Personoplysninger inden for eu/eøs 

Oplysninger afgivet på skriftligt (elektronisk) eller via telefonisk kontakt kan overlades i begrænset omfang til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting (fx anbefalinger baseret på dine præferencer), samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Disse tredjeparter kan fra tid til anden have adgang til dine personlige oplysninger og omfatter:

 • Interne afdelinger i Det Grønlandske Hus
 • Betroede tredjemænd der er nødvendige for opfyldelse af aftaler om levering, betaling og servicering herunder vores regulerende myndigheder, som omfatter Datatilsynet, samt andre tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder, advokater og andre professionelle servicevirksomheder (herunder vores revisorer).
 • Betroede forretningspartnere med henblik på at vedligeholde din konto og/eller markedsføre, tjenesteudbydere der hjælper med at optimere brugeroplevelsen, hjælper med at effektivisere drift og vedligehold af vores samlede IT-infrastruktur

Det Grønlandske Hus har indgået databehandleraftaler med alle forretningspartnere og leverandører, der til hver en tid skal sikre brugernes og kundernes interesser. Disse aftaler kan til hver en tid fremvises på anmodning.

Modtagere af Personoplysninger uden for eu/eøs 

Enkelte af vores tjenesteudbydere, der har adgang til dine personlige oplysninger, er placeret uden for EU i USA. Enhver international overførsel af oplysninger varetages omhyggeligt for at beskytte dine rettigheder og interesser og vi sikre:

 • kun at overføre dine personlige oplysninger til lande, der anerkendes som tilstrækkelige juridiske beskyttelsesniveauer i overensstemmelse med artikel 45 i Persondataforordningen (GDPR); eller at overførsler uden for Den Europæiske Union er underlagt en passende retslig beskyttelse – f.eks. EU-modelklausuler i henhold til artikel 46, stk. 2 i Persondataforordningen (GDPR) og/eller EU-USA Privacy Shield til beskyttelse af overførte personlige oplysninger til USA (for yderligere oplysninger, se her)

Det er gældende for flg. tjenester: Google Analytics v/Google LLC: bruges til at undersøge og optimere trafikken på groenlandskehus.dk. Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp corporation: værktøjer til opbygning og afsendelse af digitale nyhedsbreve. Kopi af The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp corporation certificering kan findes her https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Microsoft Corporation: online tjeneste Office 365, som bruges i forbindelse med fremsendelse af faktura til kunder. Kopi af Microsoft Corporation’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active 

Unbounce: software til at bygge hjemmesider og kampagnesider https://unbounce.com/gdpr/ 

Facebook: social netværk hvor der markedsføres https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC 

Hvor lagres dine personoplysninger? 

Dine oplysninger lagres hovedsageligt på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Det Grønlandske Hus´ vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger? 

Ved et aktivt kundeforhold, opbevares dine data så længe som nødvendigt, for at vi kan servicere dig. Afbrydes kundeforholdet, opbevares dine data op mod to år, alt efter karakteren af dataene. Du kan til hver en tid bede om indsigt eller sletning af dine data. Af anden lovgivning (hhv. bogførings- og hvidvaskningsloven) bevares alle transaktionelle data, inkl. kontakt- og firmaoplysninger i fem år.

Datalækage

Vi tager sikkerhedsbrud og datalækage meget alvorligt. Ved mistanke om datalækage fra Det Grønlandske Hus servere eller hos eksterne partnere iværksættes en række initiativer, der skal sikre vores kunder og brugere bedst muligt.

Dette indebærer blandt andet afdækning af den potentielle skades omfang, meddelelse til potentielt ramte kunder og brugere, meddelelse til Datatilsynet samt handlinger, der skal forsøge at inddæmme omfanget af skaderne.

Har vi mistanke om datalækage fra Det Grønlandske Hus eller dennes eksterne partnere, vil alle implicerede, herunder også brugeren, blive informeret herom hurtigst muligt. Har du mistanke om, at dine data er lækket fra Det Grønlandske Hus, bedes du til hver en tid tage kontakt til os.

Adgang til oplysninger 

Du kan altid ændre i dine kontooplysninger og herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve.

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, bedes du kontakte os på: [email protected]

Såfremt du ønsker alle data slettet, bedes du kontakte os på: [email protected]

Bemærk! Når først alle data er slettede, kan disse ikke genskabes. Data der kræves opbevaret ift. lovgivning kan ikke slettes på anmodning.

Revision

Vi reviderer løbende vores processer for databehandling. Denne politik opdateres en gang årligt.

Kontakt, ændring og opdatering af persondatapolitikken 

Det Grønlandske Hus forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, bedes du kontakte vores kundeservice.

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev og ønsker du på noget tidspunkt at afmelde vores nyhedsbreve, kan du følge instruktionerne I bunden af hver email med nyhedsbreve. Har du imidlertid problemer med at afmelde dig, kan vores kundeservice kontaktes via nedenstående kontaktoplysninger.

Ved afmelding af markedsføring fra Det Grønlandske Hus slettes alle tilsagn du har afgivet til os. Disse kan ikke genskabes, og ønsker du på noget tidspunkt indsigt i, hvad vi tidligere har sendt dig, tidligere tilbud eller lignende, gør vi opmærksom på, at disse ikke kan genskabes.

Spørgsmål

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 8611 0288 eller [email protected]

Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over hjemmesidens information om Privatlivs- og persondatapolitik eller cookies, kan du sende din klage til [email protected]. Klagen skal indeholde følgende:

Navn

Adresse

E-mail

Telefonnummer

Detaljeret beskrivelse af klagens indhold

Vi kan herefter, behandle din klage indenfor rimelig tid.

Denne politik er senest opdateret: 28-05-2018

Back To Top