Skip to content

Det Grønlandske Hus i Aarhus ligger på Dalgas Avenue. Vi er 17 medarbejdere – se hvem vi er her.

Det er naturligt at dele Det Grønlandske Hus’ arbejde op i fire hovedområder:

Det sociale arbejde udgår hovedsageligt fra den åbne sociale rådgivning. Det betyder, at enhver borger med grønlandsk tilknytning kan få råd, vejledning og tolkebistand i nødvendigt omfang i tilfælde af problemer i familien, på arbejde, eller vedrørende økonomi og bolig. Tilsvarende er den åbne rådgivning også til rådighed for danske myndigheder; kommuner, sundhedsvæsen, retsvæsen i spørgsmål om grønlandske borgere og gældende lov og regler i Grønland. Endelig varetager socialafdelingen vejledning og praktiske spørgsmål om grønlandske elever på danske efterskoler og højskoler.

Uddannelsesvejledningen repræsenterer Grønlands Selvstyre i alle spørgsmål vedrørende de ca. 175 grønlandske studerende, der læser på universitet, professionshøjskoler, erhvervsakademier m.v. i Region Midtjylland. Denne afdeling bevilger på Selvstyrets vegne uddannelsesstøtte, betalt rejse til og fra Grønland og andre særlige ydelser, og fører tilsyn med de studerendes studieforløb. Samtidig giver medarbejderne personlig rådgivning og støtte til de studerende, både i studiemæssige og alment menneskelige forhold. Uddannelsesafdelingen afholder medio august et ret omfattende introduktionskursus for de nye studerende fra Grønland. Uddannelsesafdelingen står også til rådighed for erhvervsskoler og uddannelsesvejledere i Grønland.

Kollegiet i Det Grønlandske Hus har 18 værelser fordelt på to etager. På hver etage er der et fælles køkken og tre baderum, og vaskerum i kælderen. Kollegiet fungerer som et “indslusningskollegium”, idet beboerne kun kan bo her i det første studieår. I løbet af dette år er der så rigelig tid til at finde den endelige bolig i Aarhus. Kollegiet er således et godt tilbud til dem, der starter på uddannelse i Aarhus hver sommer. I løbet af foråret er der mulighed for at søge et af de 18 værelser, der står til rådighed ved studiestart i august. Nye studerende, der ikke får tilbudt værelse i kollegiet i Det Grønlandske Hus, skal selv skaffe sig bolig i Aarhus.  Det er normalt ikke vanskeligt, blot man søger bolig i god tid.

Kollegiets værelser er udstyret med møbler og internetforbindelse, men beboerne skal selv medbringe sengetøj og håndklæder. Køkkenerne er fuldt udstyret med service, køkkenmaskiner og andre køkkenredskaber.

Kultur og Information betegner den brede vifte af andre tilbud, som Huset yder til både grønlandske og danske brugere. Man kan nævne husets butik med madvarer og kunsthåndværk fra Grønland, de grønlandske foreninger, der har stort set ubegrænset adgang til Huset om aftenen og i weekender, grønlandske virksomheder og organisationer, der holder ansættelsessamtaler i Det Grønlandske Hus, og de faste arrangementer i årets løb, omkring jul, på nationaldagen den 21. juni, lejlighedsvise foredrag, udstillinger m.v. Brug af lokalerne til forskellige møder og arrangementer er som udgangspunkt gratis, men kræver forudgående aftale med Det Grønlandske Hus.

Der er i alt 4 Grønlandske Huse i Danmark, der hver dækker deres regionale område. Huset i Aalborg dækker Region Nordjylland, huset i Aarhus Region Midtjylland, huset i Odense Region Syddanmark, og endelig huset i København, der dækker region Sjælland og Hovedstadsregionen.

Husene er alle selvejende, uafhængige institutioner, der ledes af egen frivillige bestyrelse. Der er et nært samarbejde mellem husene, men aftaler, priser og tilbud, der er gældende i ét hus er ikke nødvendigvis forpligtende for andre huse.

Aarhus Kommune ejer bygningen på Dalgas Avenue 52A-F, som institutionen Det Grønlandske Hus er lejer af. Det Grønlandske Hus har ansvaret for indvendig vedligeholdelse af bygningen og pasning af have.

Social- og Boligstyrelsen finansierer ca. 44%, mens Grønlands Selvstyres bevilling udgør ca. 48% og Aarhus Kommune finansierer ca. 7% af de i alt 12 mio. kr. i driftsomkostninger.

 

Back To Top