Skip to content

Der kan ydes godstransport til studerende som er bevilget studiestartsrejse i disse tilfælde:

  1. Hvis du skal studere i mere end 6 måneder og du rejser med barn/børn
  2. Hvis du er gift (eller samboende med din kæreste i mindst et år), I rejser sammen, og I begge skal starte på uddannelse. Desuden skal mindst den ene af jer studere på en uddannelse der har en normeret studietid på mere end 20 måneder

Hvis du er bevilget rejse ved studieophør, kan der ydes godstransport til Grønland i disse tilfælde:

  1. I forbindelse med hjemrejse efter en samlet uafbrudt studietid af mere end 20 måneders varighed
  2. Hvis du fik bevilget godstransport sammen med din studiestartsrejse

Du kan få betalt en minicontainer på 5,5 m3, også kaldet en MC. Hvis du har tre eller flere børn kan du får 2 minicontainere. Indpakning, fragt og udpakning er en del af godstransporten.

Dit gods vil være forsikret for op til 100.000 kr. pr. minicontainer. Vil du forsikre det yderligere kan du selv tegne en tillægsforsikring ved Usisaat/RAL.

Hvis du vil sende mere end det gods du er berettiget til skal du selv betale, og selv aftale det med flyttefirmaet og fortælle dem, at du har mere end den MC vi betaler.

Vi betaler ikke for nogen form for opmagasinering, derfor bedes du oplyse os om:

  • Hvem der er kontaktperson på flyttegodset og som RAL kan ringe til og fortælle at godset er kommet frem. Det er meget vigtigt at RAL kan få fat i dig eller en anden som du angiver som kontaktperson. Ellers kan du komme til at betale for opmagasinering i det tidsrum RAL evt. ikke kan komme i forbindelse med dig.

I særlige tilfælde, hvor skibstransport midlertidigt ikke er mulig, kan der ydes dækning af udgifter til midlertidig opmagasinering.

Til rekvisitionen har vi brug for følgende oplysninger:

  • Dit nuværende telefonnummer
  • Adressen du flytter fra
  • Adressen du flytter til
  • Telefonnummer som flyttefirmaet kan kontakte dig på når godset når frem

Når flyttefirmaet Usisaat modtager flytterekvisition fra Det Grønlandske Hus vil du blive kontaktet af Usisaat, eller et flyttefirma de samarbejder med, med henblik på at aftale tid for nedpakning af dit gods.

Back To Top