Skip to content

Hvis du er under 20 år gammel og i gang med en ungdomsuddannelse kan du søge det månedlige stipendium fra Grønlands Selvstyre i stedet for dansk SU

Er du under 18 år gammel kan du ikke modtage SU, søg i stedet det månedlige stipendium fra Selvstyret på ansøgningsskema om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser udenfor Grønland som kan hentes her.

Vejledning til, hvordan skemaet skal udfyldes, finder du samme sted.

Er du mellem 18 og 20 år gammel er det månedlige stipendium fra dansk SU afhængig af dine forældres indkomst, og du skal være godkendt af SU som udeboende. At dine forældres indkomst er afgørende bevirker, at du kan risikere at få en meget lav indkomst på dansk SU og du har derfor mulighed for at søge om månedligt stipendium fra Selvstyret i stedet for dansk SU.

Hvis du er udeboende, og hvis dine forældre har en lav indkomst, kan du således i 2023 få kr. 6.589 i månedligt stipendium om måneden på dansk SU. Hvis dine forældre derimod har en høj indkomst, kan du få højst kr. 4.227 om måneden på dansk SU, selvom du er udeboende. Det vil så bedre kunne betale sig for dig at søge månedligt stipendium fra Selvstyret. Der er en masse forskellige satser mellem disse to yderpunkter. Du kan se forældreindkomstgrænserne her.

Du kan blive på grønlandsk månedligt stipendium, indtil du fylder 20 år, derefter skal du søge dansk SU. Hvis du bor hos dine forældre, kan det under ingen omstændigheder betale sig for dig at søge dansk SU, så vil du kunne få mere i månedligt stipendium af Selvstyret som i 2023 yder kr. 4937,- om måneden.

Back To Top