f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Image Alt

Grønlandsk præst i Danmark

Genopslag

Stilling som overenskomstansat præst
En stilling som overenskomstansat præst for grønlændere i Danmark er ledig. Stillingen er knyttet til Vor Frue Sogn i Aarhus Domprovsti.
Ansøgere til stillingen skal kunne tale grønlandsk.
Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 %.
Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.
Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100 kr. årligt.
For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen.
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.
Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.
Opslået: 1/9 2020
Udløber: 21/9 2020

Den grønlandske menighed i Danmark søger en præst

Grønlandsk menighed har ca. 16.000 folkekirkemedlemmer som bor spredt i alle 5 regioner i Danmark, fra hele Jylland, Fyn til Falster og Bornholm.
Vi søger en præst, som kan forestå gudstjenester, kirkelige handlinger og sjælesorg på både grønlandsk og dansk. Mange af os herboende grønlændere går naturligvis i kirke i vores sognekirker, men det er vigtigt for os også at høre forkyndelsen på vores modersmål.
I Danmark er der to grønlandske præster for tiden. Den ene stilling er ledig og omfatter p.t. alle grønlændere i Danmark og har hjemsted i Aarhus Stift. Den anden præst er hjemmehørende i København og betjener grønlændere, der er på ufrivilligt ophold i Danmark. Vi arbejder vedholdende på at få bevilliget mindst 1 stilling yderligere til det almene præstearbejde. Desuden er vi i gang med at søge om tilladelse til at oprette et menighedsråd for grønlændere i Danmark.
Der er 4 Grønlandske Huse i de 5 regioner, husene samarbejder bl.a. med grønlandske foreninger, der er 23 foreninger fordelt over hele Danmark. Det skaber fællesskab og samhørighed, når man går til grønlandsk gudstjeneste og bagefter at nyde fælles kaffemik, og som oftest foreningerne selv står for.
Der holdes regelmæssige gudstjenester i Aalborg, Randers, Aarhus, Odense, Esbjerg og Nykøbing Falster.
Vi ønsker en præst som bor centralt i Danmark og som samarbejder bredt herunder med bestyrelsen i foreningen Den Grønlandske Menighed i Danmark. Det er nødvendigt at du har en bil, at du er villig til at køre meget for at betjene menighederne i hverdagene.
Embedet indeholder mange opgaver, men, for den rette person er, det et meget meningsfuldt arbejde at binde grønlandsk kirkelig og kultur sammen med den danske kultur, som vi jo er en del af.
Henvendelse om stillingen kan ske til: Formand for Den Grønlandske Menighed i Danmark Charlotte Nebel Pedersen, charlottenebel1955@hotmail.com eller kst. domprovst Esben Andersen, esan@km.dk eller 21357258.