Skip to content

Som grønlandsk studerende der modtager elevløn, skolepraktikydelse, grønlandsk stipendium, dansk SU, eller SU slutlån, kan du søge om uddannelsesstøtte i form af særydelser fra Grønlands Selvstyre.

De fleste søger særydelser mens de stadig befinder sig i Grønland og modtager bevilling af særydelser fra Det Grønlandske Hus inden de rejser til Danmark. Den første særydelse er derfor typisk en studiestartsrejse fra Grønland til uddannelsesbyen i Danmark.

Hvis du er grønlandsk studerende men ikke har søgt om særydelser fra Grønlands Selvstyre kan du gøre det ved at sende ansøgningsskema om uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland. Skemaet kan findes på www.sullissivik.gl

Når du er bevilget særydelser og hvis betingelserne for hver enkelt særydelse er opfyldt kan du søge om:

 • Rejser, se under fanen ’rejser’ her på hjemmesiden
 • Godstransport hvis du har børn eller rejser sammen med en ægtefælle der også skal studere, samt efter en uafbrudt studietid på mere end 20 måneder
 • I forbindelse med start- eller hjemrejse kan du søge om at få udlagt udgifterne til midlertidig indkvartering i op til 3 uger, når ganske særlige forhold taler herfor
 • Tilskud til nødvendige opholdsudgifter i forbindelse med optagelsesprøver eller studierelevant ophold, praktik eller specialeskrivning i Grønland eller i udlandet
 • Betaling af akut tandbehandling når denne er godkendt af din uddannelsesvejleder
 • Betaling af lægeordineret medicin til kroniske sygdomme for dig selv og dine børn
 • Betaling af lægehenvist behandling hos f.eks. psykolog eller fysioterapeut
 • Betaling af nødvendig fremmedsprogsundervisning og undervisning i grønlandsk
 • Betaling af nødvendig ekstraundervisning inden for et fag på din uddannelse
 • Betaling af undervisningsafgifter
 • Bogtilskud til studerende på videregående uddannelser på 1100 kr. pr. semester
 • Engangslån på 10.000 kr. fra Grønlands Selvstyre
 • Studerendefradrag og Rigsfællesskabsfradrag ved det danske skattevæsen i henhold til Dobbeltbeskatningsaftalen.

Du kan modtage særydelser hvis du uafbrudt har modtaget SU eller elevløn/skolepraktikydelse de foregående 3 måneder inden ansøgning. Dette gælder dog ikke i forbindelse med uddannelsens start eller de 3 første måneder af uddannelsen.

Hvis du holder orlov uden SU eller vælger SU fra i en periode vil det altså påvirke din ret til at søge særydelser 3 måneder efter. For yderligere information om særydelserne henvises til kapitel 6 og 7 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juli 2017 om uddannelsesstøtte. Bekendtgørelsen kan findes på denne hjemmeside og på www.lovgivning.gl

Back To Top