Skip to content

Mit niveau i Danmark vil altid være et 4-tal, fordi jeg er grønlænder?

31-årige Susanne Qvist-Aaen, født og opvokset i Nuuk, har netop færdiggjort sin 2-årige kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet. Susanne bor i Sabro, lidt uden for Aarhus, med sin danske mand, Tobias, og deres 2 børn på henholdsvis 3 og 1 år. Og hun kan nu kalde sig kandidat i pædagogisk psykologi.
Oprindelig var det slet ikke planen at uddanne sig inden for dette felt. Faktisk, fortæller Susanne, har hun, der har en grønlandsk mor og en dansk far, siden hun var helt lille vidst, at hun ville være jurist. I 2009, som nybagt student fra gymnasiet i Nuuk, pakkede Susanne derfor sin kuffert og rejste til Danmark for at begynde på jurastudiet ved Aalborg Universitet. I Aalborg boede allerede Susannes to ældre søstre.
I Aalborg gik det bare slet ikke som planlagt. Faktisk var det noget af et chok at starte på universitetet i en klasse fyldt med karrieremålrettede, danske 12-tals piger. Det var svært at blive accepteret og falde til i den præstationsfokuserede studiekultur for den 20-årige grønlandske studerende. Fagligt var studiet også en stor mundfuld, og konsekvensen af det hele blev, at Susanne afbrød uddannelsen i 2010.
I halen på den forliste juradrøm voksede der gradvist en stærkere og stærkere drøm frem om at komme tilbage til Nuuk, til veninderne derhjemme, fortæller Susanne, og til et grønlandsk kulturfællesskab med rummelighed og mangfoldighed. Nye studieovervejelser førte til beslutningen om at starte på socialrådgiveruddannelsen ved uddannelses- og forskningscentret, Ilimmarfik, tilknyttet Grønlands Universitet i Nuuk.
I 2011 er Susanne således tilbage i sin hjemby. Her venter tre og et halvt års fantastisk studietid. Som Susanne selv udtrykker det, er det ”en fed oplevelse”. Praktikken på uddannelsens tredje år gennemfører Susanne i Danmark. Her er hun i praktik tre steder: ved Aalborg Kommune, Kofoeds skole og i Det Grønlandske Hus i Aalborg. I 2015 afslutter Susanne sin uddannelse til socialrådgiver med årgangens højeste gennemsnit. Hun bliver hyldet, og er den, der skal holde tale ved en ceremoni.
En prestigefuld ansættelse som konsulent i ”Departementet for familier, ligestilling og sociale anliggender” følger i kølvandet på færdiguddannelsen som socialrådgiver. En overgang fungerer Susanne som ministersekretær for Martha Lund Olsen. Den professionalisme og højtidelighed, der følger med jobbet, trives Susanne rigtig godt med, fortæller hun. Og den unge, danske, nyansatte jurist i ”Departementet for Finanser”, Tobias, som hun har mødt i forbindelse med et introkursus for nye medarbejdere, er bestemt også et plus på arbejdspladsen. De to har i øvrigt netop fejret bryllup i sommers.
Kandidatoverbygningen i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet påbegynder Susanne i 2018. Hun er sammen med sin lille, nye familie tilbage i Danmark og har besluttet at gøre alvor af tanken om en kandidatoverbygning. Uddannelsen er spændende, men igen er det en op-ad-bakke-oplevelse for Susanne at være universitetsstuderende i Danmark; studiegrupper man ikke rigtigt kan komme med i, en valgfagseksamen der må tages om, en begyndende overbevisning om, at det nok bare er sådan, det er, fordi man er studerende med grønlandsk baggrund. Men Susanne har, som hun selv udtrykker det, en ”stædighed” i sig og samtidig et stort indre drive i forhold til at beskæftige sig med pædagogisk udviklings- og indsatsarbejde i Grønland fremadrettet; en motivation, der blandt andet afspejler sig i Susannes kandidatspeciale. Det har titlen: ”Den pædagogiske kvalitet i vuggestuer” og undersøger, hvilken betydning manglen på pædagoger kan få herfor. Susanne har tidligere i studiet været i Nuuk på baggrund af et tildelt BankNordik-legat på kr. 25.000, og nu går også specialerejsen til hjembyen, hvor der indsamles empiri og laves observationer af kvalitativ art i forskellige vuggestuer. Denne gang med rejsebevilling fra Grønlands Selvstyre via Det Grønlandske Hus i Aarhus.
Susanne fortæller, hvordan hun selv flere gange er parat til at aflevere sin specialeafhandling, hvis ellers den bare kan bestå, og hvordan hendes specialevejleder, Grethe Kragh-Müller, igen og igen opfordrer til omskrivninger og forbedringer. Den ekstra indsats bærer frugt. Susanne afslutter sin kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi med en flot tocifret karakterbedømmelse, som på bedste vis fejer antagelsen af bordet om altid ”kun” at være et 4-tal i Danmark.
Et stort tillykke til Susanne Qvist-Aaen med afsluttet uddannelse. Og lykke til med at finde ønskejobbet i enten Danmark eller Grønland.

Back To Top