Skip to content

Portræt af Bonnie Lynge Hansen

Vi har alle vores egen proces
Så livsklogt udtrykker færdiguddannede Bonnie Lynge Hansen sig under samtalen i forbindelse med dette portræt.
Bonnie, født og opvokset i Nuuk, har netop denne sommer afsluttet sin universitetsuddannelse ved Aarhus Universitet og kan nu titulere sig cand. soc. i uddannelsesvidenskab. En uddannelse der blev gennemført på normeret tid.
Den samlede uddannelsesproces har dog ikke altid været lige ud ad landevejen for Bonnie. Faktisk følte hun sig fagligt bagud i forhold til sine skolekammerater i løbet af folkeskolen, og på et tidspunkt fik Bonnies forældre den tanke, at et skoleophold i Danmark måske kunne være den luftforandring og nye start, der var brug for. De fik ret. Efter 10. klasse, og 16 år gammel, rejste Bonnie til Danmark, nærmere bestemt Næstved, og påbegyndte et kostskoleophold på Herlufsholm Kostskole. Og her forvandlede 00-taller sig stille og roligt til 7-taller.
Efter et ét-årigt kostskoleophold rejste Bonnie tilbage til Grønland for at tage sin handelsgymnasieuddannelse i Qaqortoq. Ret hurtigt mærkede hun dog, at det ikke var helt så let at komme ind i de sociale fællesskaber igen efter året i Danmark. Hun havde oplevelsen af, at der blev set lidt skævt til det store engagement, hun deltog i timerne med, og nemmere socialt blev det ikke af, at Bonnie ikke følte sig så sprogligt stærk på grønlandsk. Beslutningen blev derfor truffet om at tage en IB-uddannelse i Danmark i stedet, og i året 2009 startede Bonnie derfor på gymnasiet i Kolding.
Bonnie fortæller begejstret om gymnasietiden i Kolding. Der opstod et rigtig godt fællesskab blandt de internationale studerende tilknyttet uddannelsen. Selvom de alle kom fra forskellige steder i verden, og med hver deres modersmål, var man jo fælles om at være på uddannelse udenfor sit hjemland. Flere af disse medstuderende fra IB-uddannelsen er stadig i dag nogle af Bonnies bedste venner.
I 2013 besluttede Bonnie sig for et studiemæssigt sabbatår. IB-uddannelsen var blevet gennemført, desværre med ét sølle point for lidt i matematikfaget, hvilket betød, at Bonnie ikke fik sit diplom, selvom hendes pointtal samlet set var højt nok. Sabbatåret skulle bruges til at beslutte sig for, om den videregående uddannelse, som Bonnie vidste, at hun ville tage, skulle handle om jura eller mennesker.
Tilbage i Nuuk arbejdede Bonnie derfor dels på et børnehjem for omsorgssvigtede børn i alderen 0-6 år, dels i kredsretten som studentermedhjælper. Pengene, som kom ind på kontoen, skulle bruges til udbetalingen på en lejlighed i Aarhus i forbindelse med det fremtidige studium.
Så blev juraen parkeret, matematikken blev suppleret ved VUC i Aarhus, ved siden af et fuldtids hoteljob, og så, i september 2015, startede Bonnie på sit drømmestudium, uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet. Med matematiksuppleringen i hus lykkedes det Bonnie at blive optaget uden hjælp fra særordningen. Jobbet på hotellet fortsatte som et studiejob.
At blive optaget på sit drømmestudium er en god begyndelse, men stadig kun en begyndelse. Og som Bonnie helt nøgternt konkluderer, er det aldrig nemt at gennemføre en uddannelse i Danmark som grønlænder. Der er ligesom støj på linjen, lige fra lavpraktiske udfordringer relateret til det at bosætte sig i Danmark til den uvidenhed om Grønland fra omgivelserne, som i særlige tilfælde kan udgøre en decideret barriere for et succesfuldt uddannelsesforløb. En enkelt gang til en eksamen følte Bonnie sig endog direkte diskrimineret af en censor.
Til gengæld fik Bonnie en vejleder på studiet, Steen Nepper Larsen, som, med Bonnies egne ord, har haft stor betydning for hende i forbindelse med de afgørende opgaver på uddannelsen, bacheloropgaven og det afsluttende speciale. Bonnie oplevede at blive støttet både fagligt og personligt, eksempelvis i det at hendes vejleder bakkede hende op i forhold til det emne, hun havde valgt for sin bacheloropgave, og som måske nok faldt lidt uden for uddannelsens almindelige emneområde.
Bonnie har altid været optaget af trivslen i samfundet. Netop nu sidder hun faktisk og arbejder på en jobansøgning til det sociale område i Nuuk, vedrørende tidlig indsats. Valget af misbrugsbehandlingsstedet Katsorsaavik i Nuuk, som emne for bacheloropgaven, var således for Bonnie et helt naturligt valg. Hun tog ophold i Nuuk, empiri blev indsamlet, bacheloropgaven skrevet retur i Danmark, og så gik sommerferierejsen ellers til Hong Kong for at deltage i et psykologikursus og samtidig researche skolesystemet på de breddegrader.
Denne sommer, altså sommeren 2020, færdiggjorde Bonnie så sit universitetsstudium med sin skriftlige specialeafhandling omhandlende den videregående uddannelsesdiskurs i Grønland gennem de sidste 41 år. Emnet var oprindeligt et andet. Corona-pandemien umuliggjorde imidlertid Bonnies planlagte rejse til Grønland for at indsamle empiri, så specialet måtte ændre fokus.
I dag kunne Bonnie godt ønske sig, at hun havde benyttet sin specialevejleder lidt mere undervejs i specialeprocessen, end hun endte med at gøre. Det kunne lige have strammet afhandlingen lidt op her og der i forhold til de akademiske krav. Men hvad betyder det i den store sammenhæng. Med sit kandidatbevis i hånden kan Bonnie nu gå videre med sin drøm: at bidrage til udviklingen af gode vækstbetingelser for alle i det grønlandske samfund. Og foran venter mange lærerige år med praktiske erfaringer til at supplere den teoretiske base, som Bonnie har opbygget gennem sin uddannelse. Og vigtigst af alt, Bonnie har blik for, at processen ikke behøver være uden slinger eller ens for alle for at lykkes, snarere tværtimod. Det er Bonnies egen uddannelsesproces et levende bevis på.
Et stort tillykke til Bonnie Lynge Hansen med kandidatgraden i uddannelsesvidenskab og al mulig held og lykke fremover!

Back To Top