Skip to content

Portræt af Kulunnguaq Petersen

Kulunnguaq er født i Nuuk, men er opvokset i Aasiaat. Hun flyttede til Aarhus i august 2009 for at studere psykologi.

I starten havde hun tænkt, at det især var børns vilkår, der interesserede hende, fordi børn ikke altid selv har mulighed for at sige til eller fra – og måske især omsorgssvigtede børn. Senere kom hun mere til at interessere sig for de unge voksne, fordi arbejdsprocessen er anderledes med unge voksne end den er med børn. Det har hele tiden været det kliniske, der var i fokus. Det overordnede emne for hendes speciale var ”tilknytning”, mere præcist handlede det om, hvilken indflydelse børns tilknytning til deres forældre har på senere relationer, som f.eks. teenageres evne til danne venskaber.

 

Kontakt til Det Grønlandske Hus
Kulunnguaq har i studietiden haft god kontakt med Det Grønlandske Hus. Det første år som studerende boede hun på kollegiet i Det Grønlandske Hus. Hun fandt et fællesskab med de andre nye studerende med samme velkendte baggrund, mens hun vænnede sig til sit nye liv, og samtidig var det meget praktisk, at hun f.eks. ikke skulle købe en masse nye møbler straks ved studiestarten. Hun har benyttet Husets uddannelsesvejledere, hvis hun havde spørgsmål eller manglede sparring angående studiemæssige problemer. Det har været trygt og givet overskuelighed, at hun vidste, hvor hun kunne henvende sig.

Arbejde efter uddannelse
Da Kulunnguaq havde afsluttet studiet, besluttede hun, at hun ikke ønskede at leve af understøttelse, og hun havde derfor det første år fire jobs samtidig: hun var vikar i Det Grønlandske Hus i Aarhus, hun arbejdede i et ungeprojekt i Aalborg, hun arbejdede med telemarketing, og hun var ansat som mentor i kommunen.

Efter det første år blev hun ansat som psykolog i Det Grønlandske Hus. Hun var ansat til at varetage nytilkomne grønlændere i Region Midtjylland med henblik på at styrke deres etablering i Danmark og på at give dem redskaber til håndtering af forskellige vanskeligheder. Hun har også været projektkoordinator et sted for sårbare unge, hvor hun tidligere har været frivillig. Der har især været tale om gruppeaktiviteter og samtaleforløb i grupper, f.eks. på grund af angst eller depression.

Kulunnguaq har nu fået arbejde hos Misi i Nuuk, som er et pædagogisk-psykologisk rådgivningscenter i forhold til børn og unge. Kulunnguaq skal teste børn kognitivt og observere, og så skal hun rådgive forældre, lærere og pædagogisk personale. Det bliver spændende at have en mere rådgivende funktion.

Kulunnguaq har en hjertesag: der sidder en gruppe af grønlændere i Danmark, som har brug for hjælp. Hun vil derfor opfordre personer, der har faglig viden, eller som har ressourcer og overskud, til at hjælpe denne gruppe.

Back To Top