f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Image Alt

Fonde

Der er flere muligheder for søge fondsmidler til f.eks. studieture og andre uddannelsesrelaterede ting.

På www.sunngu.gl under “Uddannelsesstøtte” kan man læse mere om fonde.

Se også www.legatbogen.dk

Lauritzen Fonden

Hvad støtter fonden:
Støtte til dansk foretagsomhed, sociale- og humanitære formål, kultur, søfart og uddannelse
Støtter projekter, der indeholder en stor grad af “hjælp til selvhjælp”, hvor frivillige og ulønnede bidrager – og hvor fundamentet er dansk. Strategisk fokus på sårbare børn og unge
Uddeler årligt Lauritzen prisen til en mandlig og en kvindelig skuespiller samt flere andre priser.

Hvad støtter fonden ikke:
– studerende uden tilknytning til Lauritzen-Gruppen
– studierejser til personer uden tilknytning til Lauritzen-Gruppen
– social støtte til enkeltpersoner
– offentlige institutioner
– teater-, film- og videoprojekter
– tidsskrift- og bogudgivelser
– musikudgivelser
– koncert- og udstillingsarrangementer i ind- og udland
– projektudgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet
– andre fonde

Ansøgningsfrister:
5 gange årligt: http://www.lauritzenfonden.com/da/ansoegningsdatoer.asp

Ansøgningsskema:
Kun elektroniske ansøgninger via Fondens hjemmeside: http://www.lauritzenfonden.com/da/ansoegning.asp

Årlig uddeling:
20-30 millioner kroner

Kontaktinformation:
LAURITZEN FONDEN
Sankt Annæ Plads 28
1291 København K
T +45 3396 8425
lf@lauritzenfonden.com
http://www.lauritzenfonden.com

Nordisk Kulturfond

Hvad støtter fonden:
Samarbejde om kunst og kultur i og uden for Norden. Grundkravet for at kunne søge om projektstøtte er involvering af mindst tre nordiske lande.
Fonden kan i særlige tilfælde bevilge bidrag til bilaterale projekter mellem Grønland på den ene side og Norge, Sverige, Finland og Åland på den anden side. I et projekt af denne type skal det tydeligt fremgå, at der er tale om et gensidigt samarbejde, der har som formål at fremme samarbejde mellem kunst- og kulturaktører fra Vest- og Østnorden

Kontaktinformation:
Nordisk Kulturfond
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
www.nordiskkulturfond.org
+ 45 3396 0200
kulturfonden@norden.org

Oak Foundation Denmark

Hvad støtter fonden:
Sociale projekter:
Initiativer til støtte for familier og empowerment af kvinder og børn, der har været udsat for vold, overgreb og andre former for krænkelser
Initiativer til forbedring af udsattes vilkår
Udsatte børn og unge
Forbedring af de fysiske rammer for ovennævnte initiativer

Hvad støtter fonden ikke:
Sociale projekter i udlandet med undtagelse af Grønland
Projekter, der er færdiggjort
Forskning og evaluering indenfor det sociale område støttes sjældent og kun i mindre omfang og kun, hvis det indgår som en del af et projekt, der henvender sig direkte til en af de ovennævnte grupper
Arbejdslegater og andre personlige legater til forbedring af egne sociale vilkår
Studierejser, kongresdeltagelse og kursusophold
Løbende drift

Ansøgningsfrister:
Løbende

Ansøgningsskema:
Ja, men først når en første henvendelse er blevet bevilliget til at gå videre, skal ansøgningsskema udfyldes

Årlig uddeling:
ca. 20 millioner kroner. – Projekter i Grønland – gerne i størrelsesordenen DKK 100,000 til DKK 1,000,000

Kontaktinformation:
Programkoordinator Esther Nørregård-Nielsen
Oak Foundation Denmark
Kronprinsessegade 34, st
1306 København K
Tlf. +45 6062 3131
E-mail social@oakfnd.dk

The Velux Foundations

 

Hvad støtter fonden – læs her

Hvordan søger man – læs her