Skip to content

Modtager du dansk SU kan du søge månedlige SU-lån på www.su.dk

Grønlands Selvstyre yder to slags lån:

1. Engangslån på kr. 10.000. Dette lån kan søges af både modtagere af dansk SU og modtagere af grønlandsk månedligt stipendium. Man skal være fyldt 18 år. Der kan ydes yderligere et engangslån ved uddannelsesskift eller påbegyndelse at ny uddannelse, når ganske særlige forhold taler herfor, herunder flytteomkostninger og indskud til ny bolig.

2. Semesterlån på kr. 6.000 pr. semester. Kan kun søges af studerende der går på videregående uddannelse og modtager grønlandsk månedligt stipendium i stedet for dansk SU.

For at søge lån fra Selvstyret skal du udfylde ansøgningsskemaet på www.sullissivik.gl.

Vær opmærksom på, at der kan være en ekspeditionstid på 1-2 uger på lån fra Grønlands Selvstyre, ved uddannelsesstart i august/september måske mere. Læs mere om uddannelsesstøtte og lån på www.sullissivik.gl under menuen ’Uddannelsesstøtte og tilskud’.

Back To Top