Skip to content

Uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre kan bestå af enten månedligt stipendium og særydelser eller kun af særydelser.

De fleste grønlandske studerende i Danmark modtager ikke deres månedlige stipendium fra Selvstyret, men kun særydelser. Deres månedlige stipendium modtager de i stedet som Statens Uddannelsesstøtte (SU), for tydelighedens skyld kalder vi det her dansk SU. Hovedreglen er altså, at hvis du bliver optaget på en uddannelse i Danmark, skal du søge om dansk SU. Du vil være omfattet af reglerne for dansk SU, og kan finde vejledning og oplysninger på www.su.dk, hvor du også søger SU. Vejledning om SU kan du også få hos SU-medarbejderen på din uddannelse. Der er enkelte undtagelser fra denne regel bl.a. hvis du er elev på en ungdomsuddannelse og er under 20 år gammel, eller hvis du læser på en uddannelse, der ikke berettiger til dansk SU, se mere herom nedenfor.

Selvom du får månedligt stipendium fra dansk SU, kan og bør du søge om særydelser fra Selvstyret, bl.a. for at få betalt en studiestartsrejse. Se, under fanen ’Særydelser’ her på hjemmesiden, hvad særydelserne er ud over studiestartsrejsen.

For at få ret til at modtage særydelser fra Selvstyret skal du søge om dem. Du skal søge elektronisk på på sullissivik.gl under UdannelsesstøtteAnsøgninger.

Enkelte uddannelser i Danmark som ikke berettiger til dansk SU er støtteberettigende gennem Selvstyret alligevel. Du kan se en liste over uddannelser som Selvstyret yder uddannelsesstøtte til (dvs. månedligt stipendium og særydelser), selvom de ikke berettiger til modtagelse af dansk SU på sullussivik.gl under afsnittet Uddannelser på særlige vilkår.

Hvis du af andre grunde end ovenstående får afslag på dansk SU, kan du søge om at få både særydelser og det månedlige stipendium fra Grønlands Selvstyre. Henvend dig til en uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus for at høre om det er en mulighed for dig.

Back To Top