Skip to content

Den Åbne Rådgivning er et telefonisk og personligt rådgivningstilbud på grønlandsk og dansk til grønlændere bosiddende i Horsens og omegn.

Der ydes støtte og rådgivning i sociale spørgsmål samt tilbyde borgeren hjælp til at udvide sit sociale netværk og skabe kontakt til andre grønlændere, grønlandske foreninger eller projekter.
Ligeledes har myndighedspersoner mulighed for at henvende sig omkring sociale spørgsmål, der vedrører grønlandske borgere.

Træffetider er en gang om måneden, onsdage i lige uger.

Adresse: Horsens Sund By, Åboulevarden 52, 8700 Horsens

Træffetider er på følgende datoer:

11. januar 2023

8. februar 2023

8. marts 2023

10. maj 2023

7. juni 2023

Henvendelse til socialkonsulent:

Benigne Fleischer

Tlf: 2154 5098

Mail: [email protected]

Back To Top