Skip to content

Råd- og vejledning for grønlandske borgere i Herning.

Den Åbne Rådgivning er et telefonisk og personligt rådgivningstilbud på grønlandsk og dansk til grønlændere bosiddende i Herning og Omegn.
Der ydes støtte og rådgivning i sociale spørgsmål samt tilbyde borgeren hjælp til at udvide sit sociale netværk og skabe kontakt til andre grønlændere, grønlandske foreninger eller projekter.
Ligeledes har myndighedspersoner mulighed for at henvende sig omkring sociale spørgsmål, der vedrører grønlandske borgere.

Træffetider er en gang om måneden på Frivilligcenter, Fredensgade 14, 7400 Herning fra kl. 10.00 – 11.30.

Datoer for træffetider er følgende:

25. januar 2023

22. februar 2023

22. marts 2023

19. april 2023

17. maj 2023

14. juni 2023

Kontakt:

Socialpædagog
Amalie Pedersen
[email protected]
29 47 38 52

Back To Top