Skip to content

Åben Rådgivning er et telefonisk og personlig rådgivningstilbud på grønlandsk og dansk til grønlændere bosiddende i Danmark. Der ydes støtte og rådgivning i sociale spørgsmål, herunder hvis borgeren har brug for rådgivning i enkeltstående spørgsmål eller hvis de har behov for, at der iværksættes et længere forløb, hvor de modtager støtte eks. hvis borgeren er i gang med at søge en social ydelse og skal bistås i kontakten ned sagsbehandler. Rådgivningen er som udgangspunkt anonym, men i konkrete sager med specifikke spørgsmål til borgerens socialsager, kan borgeren vælge at ophæve anonymiteten. De socialfaglige konsulenter i den åbne rådgivning tilbyder at bistå i kontakten til danske myndigheder samt ved møder mellem borgeren og myndighedspersoner. Således har Den Åbne Rådgivning en brobyggende funktion i forhold til målgruppen og det danske samfund.

Ligeledes har myndighedspersoner mulighed for at henvende sig for konsultiv bistand i sociale spørgsmål, der vedrører grønlandske borgere. Såfremt en sagsbehandler vurderer, at der er behov for, at en medarbejder fra Den Åbne Rådgivning bistår dem i kommunikationen med en grønlandsk borger, har de mulighed for at rette henvendelse til Det Grønlandske Hus i Aarhus og få den nødvendige hjælp.

Socialkonsulenterne i Åben Rådgivning tilbyder ligeledes borgeren hjælp til at udvide sit sociale netværk og skabe kontakt til andre grønlændere, grønlandske foreninger eller projekter.

Den Åbne Rådgivning er åben to gange om ugen, og henvender sig til alle grønlændere, som er fastboende i Region Midtjylland, samt borgere med grønlandske relationer.

Åbningstider:
Tirsdag fra kl. 10 – 14.
Torsdag fra kl. 10 – 14.
Andre dage er efter aftale.

Back To Top