skip to Main Content
Valg til Folketinget i Grønland, den 1. november 2022
Den 1. november 2022 – samme dag som i Danmark – afholdes der folketingsvalg i Grønland.
 
For grønlandske borgere med bopæl i Grønland, men med ophold i Danmark, er det muligt at brevstemme til folketingsvalget i Grønland.

For grønlandske borgere med bopæl i Grønland, men med ophold i Danmark, er det muligt at brevstemme til Folketingsvalget i Grønland.

Man kan brevstemme i Danmark i enhver kommune på det eller de steder, hvor der normalt holdes brevstemmeafgivning til valg, f.eks. på borgerservicecentre eller lignende.
For at deltage i valget til Folketinget skal man være optaget på valglisten. Betingelserne for at blive optaget på valglisten er:

1. man skal have dansk indfødsret
2. man skal være fyldt 18 år senest på valgdagen
3. man skal have fast bopæl i Grønland på valgdagen, og umiddelbart forud for valgdagen have haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder.
4. man må ikke være umyndiggjort

 

For yderligere oplysninger henvises til Bekendtgørelse af folketingsvalg i Grønland, Folketingsvalg i Grønland og Fortegnelse over opstillingsberettigede partier til folketingsvalget 2022 i Grønland.

Hvornår er sidste frist for at brevstemme?
Der er ingen sidste frist for at afgive brevstemme . Brevstemmerne skal dog være kommet frem til valgstedet i Grønland inden afstemningens afslutning på valgdagen den 1. november 2022 kl. 20:00 for at komme i betragtning. EN brevstemme sendes med almindelig post.

Back To Top