Skip to content

Den 5. september 2018 blev der indsendt et borgerforslag til Folketinget om, at Rigsfællesskabet skal på skoleskemaet. Herunder kan du læse om forslaget og finde et link, hvor du kan støtte forslaget.

Det moderne Rigsfællesskab skal være en obligatorisk del af den danske folkeskoles dannelsesgrundlag og inkluderes i Fælles Målene for dansk, historie, samfundsfag og natur/teknik. Folkeskolens elever skal have viden om og forståelse for relationen mellem de tre lande i rigsfællesskabet; Danmark, Grønland og Færøerne. Eleverne skal derudover have indsigt i Rigsfællesskabets etablering og historiske betydning for Danmark, samt kende til det moderne Rigsfællesskab fra et strukturelt, kulturelt og sprogligt perspektiv.
Fordomme fylder for meget i mødet mellem borgere i Rigsfællesskabet; ”Er du grønlænderstiv?”, ”Dræber du hvaler for sjov?”, ”Bor du i en iglo?” – den slags kommentarer har langsigtede konsekvenser for grønlændere og færinger i og uden for Danmark.
I 2015 konkluderede en undersøgelse foretaget af Institut for Menneskerettigheder, at en del grønlændere i Danmark oplever, at de bliver mødt med fordomme og uvidenhed af etniske danskere. Derfor anbefalede Institut for Menneskerettigheder direkte, at læringsmål vedrørende Rigsfællesskabet præciseres for folkeskolens fag. Anbefalingen blev aldrig fulgt.

Større viden om Rigsfællesskabet er vigtigt, fordi det vil bidrage til at:
– mindske fordomme og diskrimination
– skabe mere konstruktivt og ligeværdigt samarbejde mellem landene
– øge den gensidige respekt og forståelse landene imellem
– styrke sammenholdet og selvforståelsen i Rigsfællesskabet

Rigsfællesskabet har eksisteret i over 200 år, og alligevel er det hverken nævnt i Folkeskolens Formål eller i Fælles Målene. Folkeskolen har som primær uddannelsesinstitution et afgørende ansvar for den almene dannelse af oplyste samfundsborgere. Derfor bør viden om Rigsfællesskabet være en naturlig og obligatorisk del af formålet for Folkeskolen, og med fordel også de danske ungdomsuddannelser.

Lad os sætte Rigsfællesskabet på dagsordenen, så vi sammen kan skabe mere gensidige, respektfulde og ligeværdige relationer. Vi håber, at du vil være med til at støtte borgerforslaget.
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Troels Boldt Rømer, København
E-mail: [email protected]

 

STØT FORSLAGET HER

Back To Top