Skip to content

Nyt ord støder – i stedet for at styrke
Af: Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for partiet IA, Ambassadør for NUKIGA Jørn Holbech, Direktør for Det Grønlandske Hus Aarhus samt Michael Skaarup, NUKIGA

Vi har med interesse fulgt debatten, om det nye ord og begreb ’grønlænderstiv’, som nu kommer i Den Danske Ordbog. Et ord og begreb, som står i modsætning til NUKIGAs arbejde på, at skabe ‘nye fortællinger om Grønland’ for at bekæmpe fordomme om grønlændere. Nukiga betyder ‘min styrke’

Vi oplever på diverse medier både i Danmark og Grønland, hvordan ordet og begrebet, for rigtig mange grønlændere har affødt en passioneret og emotionel voldsom debat, som for nogle, har rødder helt tilbage til koloniseringen af Grønland og til en debat og en søgen efter en ny nationalidentitet, som udsprang med den øget nationale selvbevidsthed, som kom i kølvandet på hjemmestyret i 1979. Debatten har derved rippet op i gamle sår og er med at skabe en unuanceret og polariseret debat, hvor debattørne taler forbi hinanden og ikke forholder sig modpartens motivation.

Vores holdning til ordet er, at det bringer en masse unødvendig negativ stigmatisering med sig, og optagelsen i ordbogen er på sin vis med til at legitimere og fastholde en skadende fordom omkring grønlændere. Vi ved at dette ikke er intentionen, man vi bemærker at argumenterne for, at ordet indgår i ordbogen og for at det som princip kan, men ikke skal, fjernes fra ordbogen, skriver sig ind i en censur vs. ytringsfrihedsdebat.

Debatten er derfor særlig interessant i en dansk kontekst, da den derved tager afsæt i større igangværende diskussion omkring ytringsfrihed vs. en oplevet krænkelse af et mindretals identitet. Vi mener principielt, at man skal værne om ytringsfriheden og aldrig underlægge den begrænsninger eller systematisk censur. Dette er ikke til diskussion.

Debatten handler derfor om det etiske dilemma, som følger med ytringsfriheden. Ytringsfriheden er ikke en ytringspligt. Det betyder at bare fordi man kan, så skal man ikke sige alt.

Vi skal ikke bede ordnet.dk om at fjerne ordet. Vi kan dog bede om at redaktion overvejer deres motivation for at ordet indgår, taget i betragtning af etiske overvejelser.

Vi mener, at vejen frem er at fastholde fokus på de styrker, der har skabt og forsat binder Rigsfælleskabet sammen og at insistere på at skabe en større gensidig forståelse og respekt, ikke blot de etniske mindretal i Rigsfællesskabet – men for alle borgere.

Vi vil forsætte vores arbejde med nuancere billede af grønlændere og Grønland og aktiv bekæmpe de eksisterende fordomme.

Back To Top