Ring til os på +45 8611 0288

Følg os på Facebook 

Fællesforeningen Inuit

Home / Kultur / Tilbud i Region Midtjylland / Fællesforeningen Inuit

Gå til Fællesforeningen Inuit

Fællesforeningen er paraplyorganisation for 23 lokale grønlænderforeninger i Danmark

Fællesforeningen modtager tilskud fra Grønlands Selvstyre. Desuden modtages tilskud fra diverse fonde.

Julehilsen til Grønland og Grønlandsk sangkonkurrence, er blandt de
arrangementer fællesforeningen står for. Disse arrangementer trækker deltagere fra hele Danmark.

De lokale foreninger støttes med kurser og hjælp til foreningsledelse.

Fællesforeningen blev stiftet i 1974, på initiativ af de første grønlandske foreninger som var oprettet umiddelbart inden.

 

Kontakt Fællesforeningen Inuit:

Knud Erik Andersen Mail: k-e-a@post.tele.dk

 

KALÂTDLIT PEK’ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT INUIT nalinginnaasumik ataatsimeersuarnerani oktoberip
24-ni 2021 pisumi uku siulersuinut isertut:
Ifm. Kpk Fællesforeningen Inuits ordinære General Forsamling den 24. oktober 2021 blev
følgende valgt ind til den nye bestyrelse:
Formand: Camilla Siezing, Upernavimmiut.dk
Næstformand: Johnhard Telling, Ikerasak Aalborg
Kasserer: Knud-Erik Andersen, Agpa Horsens
Sekretær: Tabithe Kristensen, Upernavimmiut.dk
Medlem: Ida Børding, Kilitaq Skive
Medlem: Naja Andersen, Neriuut Randers
Medlem: Ove Poulsen, Ikinngutigiit Aalborg
Suppleant: Sofie Nielsen, Kilitaq Skive
Suppleant: Therkild Møller, Ikerasak Aalborg
Revisor: Kirsten Pedersen, Neriuut Randers
Revisor: Beathe Lynge Olsen, Ujaloq Svendborg
Revisorsuppleant: Katrine Eriksen, Ujaloq Svendborg