Skip to content

”Bedre liv i Danmark” Grønlandske Børn gennemfører projekter, der understøtter udsatte grønlandske børn og unges positive ressourcer og dermed styrker deres ressourcer og kompetencer. Projekterne er karakteriseret ved altid at involvere unge frivillige, som fungerer som rollemodeller og i bedste fald bidrager til flere mønsterbrydere.

Grønlandske Børn

v/Akisooq Vestergaard Jensen
Marsilis Boulevard 169
8000 Aarhus C
Mail: [email protected]

Back To Top