f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Image Alt

Skat

Skat for grønlandske studerende

Hvis du har dansk indkomst, fordi du får dansk SU eller har et studiejob i Danmark, skal du have et dansk skattekort, og du skal forskudsregistreres hos Skat hvert år.

Når du er grønlandsk studerende, gælder dobbeltbeskatningsaftalen mellem Grønland og Danmark for dig. Det betyder, at du i 2018 ud over dit almindelige personfradrag på 46.000 kr. også har et studerendefradrag på 46.000 kr. og et rigsfællesskabsfradrag på 36.000 kr. I alt giver det fradrag på 128.000 kr. i 2018, hvilket betyder, at du først skal begynde at betale dansk skat, når du har tjent over det beløb.

Den danske SU er på 6.090 kr. per måned i 2018, i alt 73.080 kr. for hele året.

Hvis du ikke har andre indtægter end dansk SU, betyder det, at du ikke skal betale skat af din SU i Danmark.

Det betyder også, at du først skal begynde at betale dansk skat, hvis du har tjent over 54.920 kr. ved siden af studierne.

Forskudsregistrering hos det danske skattevæsen

Hvis du er ny studerende

Du kan ikke få dansk SU, før du er forskudsregistreret.

Du skal forskudsregistreres ved det danske skattevæsen med de særlige fradrag, du er berettiget til som grønlandsk studerende. For at blive forskudsregistreret, skal du gå på: www.skat.dk og udfylde og sende en blanket til Skat. Log dig på som borger og vælg “Kontakt”. Vælg herefter “Skriv til skat”. Her skal du vælge emner. Vælg først “Indsend/indberet til os (fx blanket)”, derefter “Udland” og til sidst ”Blanket 04.062 – Fradrag som studerende”.

Så kommer du frem til muligheden for at udfylde og sende blanketten til SKAT sammen med de to nødvendige bilag: 1. din bevillingsskrivelse om uddannelsesstøtte/særydelser fra Grønlands Selvstyre og 2. dit optagelsesbrev fra skolen.

Eksempel på en udfyldt skatteblanket

Når du har uploadet skatteblanketten og de to bilag, sørger Skat for, at du bliver forskudsregistreret. Når du er forskudsregistreret, kan du søge SU.

I marts måned vil du modtage din årsopgørelse fra Skat. På årsopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat sidste år. Hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive dem på og sende ændringen til Skat.

Hvis du allerede er i gang med studium i Danmark

Det danske skattevæsen overfører ikke automatisk dine fradrag som grønlandsk studerende til næste års forskudsopgørelse, så du skal selv hvert år i november/december måned igen gøre dem opmærksom på, at du som grønlandsk studerende ud over dit personfradrag også har et rigsfællesskabsfradrag og et studerendefradrag.

Du kan ændre din forskudsopgørelse i selvbetjeningen på www.skat.dkved at taste ændringerne direkte. Først skal du logge ind og gå ind på forskudsopgørelsen.

Under “Indkomster og fradrag” skal du trykke på “Vis øvrige rubrikker”. I rubrik 419 skal du skrive 36.000 kr. (rigsfællesskabsfradrag), og i rubrik 437 skal du skrive 46.000 kr. (studerendefradrag). I bemærkningerne skal du opgive dit telefonnummer og skrive, at du er grønlandsk studerende. Husk at godkende ændringerne.

I marts måned vil du modtage din årsopgørelse fra Skat. På årsopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat sidste år. Hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive dem på og sende ændringen til Skat.

Hvis du ikke søger om de to ekstra fradrag

Hvis du ikke søger om de to ekstra fradrag, kommer du til at betale ca. 1.000 kr. om måneden i dansk skat af din SU. Men det er ikke meningen, at du skal betale dansk skat, da de to ovennævnte fradrag er en rettighed ifølge lovgivningen.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om reglerne, kan du finde en udførlig vejledning her:

Hent Selvstyrets vejledning til beskatning af grønlandske uddannelsessøgende.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål i vejledningen, kan du få hjælp fra den grønlandske skattestyrelses kontor i København. Kontakt:

Marie Heilmann Møller
E-mail: mhl@ghsdk.dk
Tlf.: + 45 3283 3857