Ring til os på +45 8611 0288

Følg os på Facebook 

Liste med færdiguddannede

Home / Studerende / Portrætter af Studerende / Liste med færdiguddannede

Tillykke til:

Marie Evaldsen Christensen har i juli måned 2022 bestået kandidatuddannelsen i antropologi fra Aarhus Universitet. Titlen på hendes speciale var: “Beading the Third Place: The Inherent Multiplicities of Beadwork – An anthropological examination of contemporary beading in Nuuk, Greenland.” Marie er efterfølgende blevet ansat I en Ph.D-stilling ved afdelingen for antropologi på Aarhus Universitet.

Tukummeq Nielsen har i januar måned 2022 bestået professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration fra VIA University College i Aarhus.

Pele Tobiassen i maj måned 2022 har bestået kandidatuddannelsen i geologi fra Aarhus Universitet og dermed er blevet cand.scient. i geologi. Pele har fået arbejde i Grønland.

Ditte Roien Poulsen har i juni 2021 bestået kandidatuddannelsen i ”Nordisk sprog og litteratur og film og medier” og er dermed blevet cand.mag.

Nivi Bettina Jensen har d. 20. januar 2022 har bestået bacheloruddannelsen i ”International Sales and Marketing” ved VIA University College. Hun har fået topkarakter for sit bachelorprojekt: ”How can Royal Greenland tailor their business strategy to foodservice customers in the German market with the use of sustainable fishing practice to increase 15% of sales by 2024?”

Nivi Petersen Heilmann er i juni 2021 blevet færdig med Designteknolog ved VIA University College Herning.

Elisabeth Fleischer Henriksen har i juni 2021 har bestået bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Juaannannguaq Lennert har i juni 2021 bestået kandidatuddannelsen i kunsthistorie og dermed er blevet cand.mag. Hun skrev speciale om kunstpolitik i Grønland – en undersøgelse af grønlandsk kunst, kunst-og kulturinstitutioner og de grønlandske samtidskunstneres levevilkår.

Maliina Vahl har i juni 2021 bestået bacheloruddannelsen i medievidenskab ved Aarhus Universitet.

Ninni Jeremiassen har i juni 2021 har bestået kandidatuddannelsen i geologi ved Aarhus Universitet og dermed er blevet cand.scient. i geologi.

Nicolay Jensen blev student i juni 2021 fra Struer Gymnasium.

Louise Halkier Christensen er i juni måned 2021 blevet student fra HF og Gymnasium Viborg

Nina Heilmann Larsen har i juni måned 2021 bestået den engelsksprogede bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi ved Aarhus Universitet og dermed har fået titlen: BSc, in Economics & Business Administration

Ivinnguaq Brandt har i juni 2021 bestået sin professionsbacheloruddannelse til bygningskonstruktør ved VIA University College.

Inuk Lundblad har pr. 16. juni 2021 bestået sin kandidatuddannelse i jura ved Aarhus Universitet.

Augusta Louise Lundblad har pr. 15. juni 2021 færdiggjort sin kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi, entreprenørskab og ledelse.

Mike Kaas blev i februar måned 2021 professionsbachelor i International Hospitality Management, uddannet ved erhvervsakademi Dania i Randers.

Bodil Mikaelsen blev i februar måned 2021 professionsbachelor i International Hospitality Management, uddannet ved erhvervsakademi Dania i Randers.

Trine Kleist Sørensen blev færdig uddannet som professionsbachelor i optometri i februar måned 2021 , uddannet ved erhvervsakademi Dania i Randers

Maya Petersen blev i januar måned 2021 professionsbachelor i Innovation & Entrepreneurship, uddannet ved erhvervsakademi Aarhus.

Kathrine Huusfeldt blev færdig uddannet som Tandtekniker december 2020

Susanne Qvist-Aaen er færdiguddannet som cand.pæd. i pædagogisk psykologi, fra Aarhus Universitet.

Bonnie Lynge Hansen er blevet kandidat i uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet september 2020. Bonnie er den første kandidat fra Grønland i uddannelsesvidenskab.

Marianne Bach er pr.25.september blevet uddannet som Fodterapeut ved Tradium Fodterapeutskolen i Randers.

Ari Heilmann har bestået sin maskinmestereksamen i juni 2020 og derfor nu kan kalde sig ”professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift

Isak Petersen har i juni 2020 færdiggjort sin Markedsføringsøkonom AK uddannelse ved VIA University College i Horsens

Laika Heilmann er i juni måned blevet student ved Rønde gymnasium.

Kristoffer Pedersen der i juni 2020 er blevet IB-student ved Viborg Katedralskolen

Vivi Lings, er i juni 2020 blevet færdig uddannet som Serviceøkonom fra Erhvervsakademi Aarhus.

Karl-Enok Zeeb blev færdiguddannet som Datamatiker AK fra Erhvervsakademi Aarhus i maj 2020

Nukannguaq Ostermann er nyligt blevet færdiguddannet som Elinstallatør Ved Erhvervsakademi Dania i Randers.

Karen Geisler er blevet færdiguddannet som Procesteknolog ved Erhvervsakademi MidtVest i Holsterbro i uge 26 2020.

Lona Larsen er blevet færdig uddannet 3.april 2020 som Beklædningshåndværker ved VIA University College i Aarhus.

Aviaq Fly blev færdig med sin uddannelse som Service økonom AK fra Aarhus Erhvervsakademi pr. 28. februar 2020

Lars Pavia Sandgreen har i januar måned 2020 bestået sin professionsbacheloruddannelse i sygepleje ved VIA University College

Aqqalu Ingemann har i januar måned 2020 bestået sin uddannelse til bygningskonstruktør ved VIA University College.

Linda Kleist har i februar måned 2020 bestået sin bacheloruddannelse i International Hospitality Management ved Erhvervsakademi Dania.

Suulut Geisler har i januar måned 2020 bestået sin maskinmesteruddannelse ved Aarhus Maskinmesterskole. Han har derved opnået retten til betegnelsen ”Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift”

Nina Tellesen Primdal er blevet uddannet som produktionsteknolog AK ved Aarhus Maskinmesterskole og Erhvervsakademi Aarhus i januar 2020

Aviaja Tindbæk Jørgensen har i januar 2020 bestået sin kandidatuddannelse i jura fra Aarhus Universitet.

Nuka Sarkov Petersen blev færdig med sin uddannelse som Laborant AK fra Erhvervsakademi uddannelsen MidtVest i Holsterbro pr. 24.januar 2020

Manumina Jakobsen blev færdig med sin uddannelse som cand.pæd. i it-didaktisk design fra Aarhus Universitet i december 2019.

Inunnguaq Olsen blev færdig med sin uddannelse som Finansøkonom AK i Oktober 2019.

Bror Geisler afsluttede sin HF eksamen i Ikast-Brande gymnasium i juni 2019

Kattaliit Rosenørn Løvstrøm færdiggjorde laborantuddannelsen ved Erhvervsakademi Aarhus i juni måned 2019

Roberth Petersen blev cand.scient. i Molekylær Medicin i juni måned 2019

Najana Kristensen har færdiggjort den 2-årige HF på Aarhus HF & VUC

Malu Bech er student fra Viborg Katedralskole i juni 2019

Inuk Lings Skifte blev student fra Rønde Gymnasium i juni 2019

Rosalia Stenbakken er blevet student fra Rønde Gymnasium i juni 2019

Sofia Pars og Michelle Rasmussen har afsluttet
professionsbacheloruddannelsen i tandpleje ved
Aarhus Universitet i juni 2019

Anders Kviesgaard blev student fra Viborg Katedralskole i juni 2019

Lukas Berglund Heilmann er blevet student fra Rønde Gymnasium i juni 2019

Lukas Seiding har gennemført højere handelseksamen, HHX, fra Aarhus Business College i juni 2019

Paarma Olsvig Brandt har i maj måned 2019
gennemført den fireårige kunstuddannelse på Århus Kunstakademi
og er uddannet billedkunstner

Paninnguaq Huusfeldt er d. 21. juni 2019
blevet diplomingeniør i maskinteknik.

Idaline Kryger Kristensen har d. 20. juni 2019 gennemført Designteknolog på VIA University College indenfor Retail Design and Management

Trine Abelsen afgav sit lægeløfte d. 26. juni,
og kan nu kalde sig cand.med.

Antûnguak’ Johansen er blevet
færdiguddannet som el-installatør AK

Maya Petersen er blevet færdig med uddannelsen til multimediedesigner AK i januar 2019

Carina Heegård Poulsen har bestået sin kandidatuddannelse
i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet

Maria Nathansen blev d. 25. oktober 2018
færdiguddannet Automationsteknolog ved Randers Erhvervsakademi

Aqqaluk Sørensen fik i efterårssemesteret
2018 titlen som cand.scient. i geofysik.

Uvdloriaq Knudsen har den 19. januar 2019 afsluttet uddannelsen til diplomingeniør

Nivi Wille blev færdiguddannet cand.psych. d. 31 oktober 2018

Niiliannguaq Karen Petrussen blev uddannet tandklinikassistent i april 2018

Aputsiaq Davidsen blev færdiguddannet bygningskonstruktør fra VIA University College i juni 2018

Binia Andreassen blev uddannet bygningskonstruktør d. 10 august 2018 fra VIA University College

Bonnie Lynge er blevet bachelor i Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet d. 6. august 2018

Inaluk Olsen Heilmann blev færdiguddannet sundhedsplejerske i sommeren 2018

Katrine Strøm Hansen blev International Baccalaureate på Struer Gymnasium i sommeren 2018

Aviaaja Ban Lyster blev student fra Rønde Gymnasium i sommeren 2018

Nivi Ringsted Henriksen har fået en professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Caroline Hartmann Hansen blev student fra Marselisborg Gymnasium i sommeren 2018

Tuperna Møller har afsluttet tandlægeuddannelsen i sommeren 2018

Manu Arntz Kristiansen blev student fra Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing i sommeren 2018

Ole-Karl Johansen blev færdiguddannet bygningskonstruktør fra VIA University College d. 26. juni 2018

Uiloq Schmidt blev uddannet Markedsføringsøkonom fra Erhvervsakademi Dania d. 21 juni 2018

Tuperna Heinrich er uddannet el-installatør fra Erhvervsakademi Dania d. 21 juni 2018

Nina Høegh Møller fik Professionsbachelor i Kommunikation fra Danmarks medie- og journalisthøjskole d. 31. januar 2018

Najannguaq Jørgensen blev uddannet fra Medicinuddannelsen d. 12 juni 2018

Mia Lindenhann blev uddannet billedkunstner fra Aarhus Kunstakademi d. 17 maj 2018

Pilutaq Villads Blytmann fik professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus

Martha Noahsen blev uddannet Bioanalytiker

Isabella Naasoq Bøttger blev uddannet Fysioterapeut

Kristina Amniaq Johannsen fik en professionsbachelor i Ernæring og Sunhed med speciale i Klinisk Diætetik

Niina Petersen blev cand.psych fra Aarhus Universitet

Laila Altinbas blev Cand.mag. i Kunsthistorie fra Aarhus Universitet

Irene Wong er uddannet lærer

Ungaaq Kreutzmann blev Fiskeriteknolog

Sascha Schiøtt blev cand.scient. i biologi

Kimmernaq Lyberth blev uddannet arkitekt

Hendrik Eriksen Lyberth blev uddannet arkitekt

Rasmus Kviesgaard, student fra Viborg Katedralskole

Steven Sørensen, student fra Rønde Gymnasium

Marianne Abrahamsen, journalist

Rasmus Bak Sørensen, Student fra Silkeborg Business College

Uden billede:

Julie Fleischer, blev student juni 2021 fra Favrskovgymnasium

Christine Inusugtoq Andersen har i januar måned 2020 bestået sin professionsbacheloruddannelsen i sygepleje ved VIA University College.

Kasper Flügge er blevet færdig med pædagoguddannelsen fra VIA University College i januar måned 2020

Poul Andersen, lærer

Nivikka Kleemann, HF

Ole Palle Harbo Sørensen, bygningskonstruktør

Miki Høegh fik i januar måned 2019 en professionsbachelor i IT-sikkerhed ved Erhvervsakademi Aarhus

Nûno Trolle Nedergaard blev færdig med Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse på Aarhus Universitet d. 21. juni 2018

Christian Fredsbo Singertåt, student