f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Image Alt

Mentorordning

Mentorordning for studerende i Det Grønlandske Hus

Hvert efterår i september – december tilbyder Det Grønlandske Hus en mentor til universitetsstuderende, der er tilknyttet Det Grønlandske Hus i Aarhus. Herunder en kort beskrivelse af mentorordningen. Du er velkommen til at henvende dig hvis du kunne tænke dig at blive mentor for en ny studerende fra Grønland i efterårssemestret 2018.
Mentorordningens overordnede mål er at lette overgangen fra Grønland til Danmark og fra gymnasium til videregående uddannelse – og dermed bidrage til at fastholde nye studerende i studierne. Det er valgfrit for nye studerende om de vil deltage.
At lette overgangen fra gymnasium til videregående uddannelse betyder bl.a. at gøre mentee sikker og tryg i studiestartssituationen. I skal bl.a. tale om studiet, undervisningen, hjemmearbejde og forholdet til de andre studerende. Mentor skal sikre sig, at mentee har de nødvendige informationer, f.eks. om trafikforhold, placering af undervisningslokaler, timeskema, tilmeldings- og afleveringsfrister.
Mentor og mentee møder hinanden i starten af september ved et fællesmøde hvor der undervises i hvad det vil sige at være hhv. mentor og mentee.
Derefter mødes man ugentligt. Ud over opstartsmødet vil mentor være i kontakt med uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus, og der vil være et netværksmøde halvvejs i forløbet samt et evalueringsmøde efter mentorprojektets afslutning.

Kontakt:


Anne O. Clausen
Uddannelsesvejleder
ac@glhus.dk