f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Image Alt

Oak Foundation Denmark

ak Foundation Denmark

Hvad støtter fonden:
Sociale projekter:
Initiativer til støtte for familier og empowerment af kvinder og børn, der har været udsat for vold, overgreb og andre former for krænkelser
Initiativer til forbedring af udsattes vilkår
Udsatte børn og unge
Forbedring af de fysiske rammer for ovennævnte initiativer

Hvad støtter fonden ikke:
Sociale projekter i udlandet med undtagelse af Grønland
Projekter, der er færdiggjort
Forskning og evaluering indenfor det sociale område støttes sjældent og kun i mindre omfang og kun, hvis det indgår som en del af et projekt, der henvender sig direkte til en af de ovennævnte grupper
Arbejdslegater og andre personlige legater til forbedring af egne sociale vilkår
Studierejser, kongresdeltagelse og kursusophold
Løbende drift

Ansøgningsfrister:
Løbende

Ansøgningsskema:
Ja, men først når en første henvendelse er blevet bevilliget til at gå videre, skal ansøgningsskema udfyldes

Årlig uddeling:
ca. 20 millioner kroner. – Projekter i Grønland – gerne i størrelsesordenen DKK 100,000 til DKK 1,000,000

Kontaktinformation:
Programkoordinator Esther Nørregård-Nielsen
Oak Foundation Denmark
Kronprinsessegade 34, st
1306 København K
Tlf. +45 6062 3131
E-mail social@oakfnd.dk