f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Image Alt

Nordisk Kulturfond

Hvad støtter fonden:
Samarbejde om kunst og kultur i og uden for Norden. Grundkravet for at kunne søge om projektstøtte er involvering af mindst tre nordiske lande.
Fonden kan i særlige tilfælde bevilge bidrag til bilaterale projekter mellem Grønland på den ene side og Norge, Sverige, Finland og Åland på den anden side. I et projekt af denne type skal det tydeligt fremgå, at der er tale om et gensidigt samarbejde, der har som formål at fremme samarbejde mellem kunst- og kulturaktører fra Vest- og Østnorden

Kontaktinformation:
Nordisk Kulturfond
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
www.nordiskkulturfond.org
+ 45 3396 0200
kulturfonden@norden.org