f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Image Alt

CORONAVIRUS HØJSKOLE ELEVER

Grønlandske højskoleelever på Majoriaq-ordningen. Corona-situation i Danmark

Danske højskoler lukker i løbet af i dag efter regeringsbeslutning (og foreløbig i 14 dage).
GCDH får mange henvendelser fra elever, højskoler og forældre. GCDH har her til morgen haft telefonmøde med departementet; ISIIN, her er beslutninger og indstillinger.
  • Nogle elever vil gerne hjem nu? Nogle højskoler lukker helt. Nogle højskoler har etableret egen/intern ”hjemme-karantæne”. Nuværende ved ingen om eleverne kan komme tilbage til skolen senere er de 14-dage-lukke. Vi må tage en dag ad gangen.
  • GCDH’s holdning til hjemrejse her og nu til Grønland er at eleven følger anvisning fra 1) højskolen, 2) fra de danske myndigheder.
  • GCDH’s holdning er at en hjemrejse her og nu er en afbrydelse af højskoleopholdet. Hvilke konsekvenser det har økonomisk konsekvens mht betaling til højskolen er ukendt. Nogle højskoler har etableret egen intern ”hjemme-karantæne” for elever, der ikke kan/ønsker at forlade højskolen, f.eks. elever fra Grønland og andre udlande.
  • GCDH anbefaler, at eleven tager til sin kontaktfamilie, hvis eleven ikke kan blive på højskolen (se vedr. billet til kontaktfamilie og ”madpenge/lommepenge”.
  • Ved hjemrejse nu, er det i førsteomgang  hjem-Majoriaq, der skal forholde sig til om hjem-kommune vil betale hjemrejse, da billet-udgifter er en hjem-kommunale-udgift ved højskole-ophold. (I helt ekstraordinær situation kan hjemme-majoriaq efterfølgende søge ISIIN om evt. betaling af hjemrejse-billet; hver enkelt sag bliver vurderet nøje).
  • Nogle elever tager til kontaktfamilie, hvis de har kontaktfamilie. ”Madpenge” / lommepenge skal eleven have i periode uden for højskolen, f.eks. ved kontaktfamilie. Madpenge størrelse er det normal elevstøtte, dvs. 1.000 kr om ugen (det er ligesom i ”jule-nytår-lukkeperiode”).  Hjemme-majoriaq kan udbetale elevstøtte, normal sats for 14 dage til madpenge til eleven. Bogføres på almindelig elev-støtte-konto ved hjemme-majoriaq
  • Billetudgift f.eks. til kontakt-familie-ophold kan udlægges af elev selv eller evt. af højskole, refunderes af hjemme-majoriaq. Hjemme-majoriaq samler evt. udlæg ved intern rejse i DK til samlet refundering af disse dokumenterede billetudgifter ISIIN. Hvis eleven ikke har penge til billet, så beder vi højskolen om at udlægge billet-udgift.
  • GCDH skriver rundt til Majoriaq og højskoler.
Hvis der opstår situation med smitte og sygdom blandt elever, der er på karantæne-ophold, så beder vi højskolen give besked til hjemme-majoriaq og elevens familie.