f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Image Alt

Praktik opslag – Washington D.C.

Kalaallit Nunaata Washington-imi Sinniisoqarfia ilinniartumik suliffimmik misiliisussarsiorpoq

Suliffik misiliiffik: Washington, D.C.-imi Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia
Suliffimmik misiliinerup sivisussusia:
1. august 2020 – 31. januar 2020 Sapaatip akunneranut akunnerit 37-t sulisoqartarpoq.
Inissisimaffia sinniisoqarfimmiippoq:
Washington, D.C.-mi Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia 2014-imi pilersinneqarpoq Danskillu Aallartitaqarfiata illutaani inissisimavoq. Sinniisoqarfik maannakkut aallartitaalluni Sinniisoqarfimmi Pisortamik aamma Aallartitaqarfimmi allatsimik inuttaqartinneqarpoq. 2018-ip ingerlanerani sulisut allatsimik najugaqavissumik ilaneqassapput.
Suliffimmik misiliisoq sinniisoqarfimmiissaaq allaffillu ukuninnga ikiortassallugu: paasissutissanik ujarlerneq suliaqarnerlu, mailit, allakkat nutaarsiassat, suleqatigisat ataatsimeeqatigisat ingiallorlugit, allakkianik nalunaarutiginninnernillu suliaqarneq, nittartakkap nutarternera, suliassat isumagineqartartussat nalinginnaasullu.
Suliassaqarfiit suliffimmik misiliininni ilisimasaqarfigilersinnaasatit:
Washington, D.C.-imi Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia Kalaallit Nunaata aamma USA-p akornanni suleqatigiinneq pillugu suleqatigiissutai nukittorsaaviginiarlugit: Politikkikkut, aningaasaqarnikkut, niuernikkut, ilinniartitaanikkut, ilisimatusarnikkut kulturikkullu assigiinngitsutigut sulissuteqarpoq. Aammattaaq Sinniisoqarfimmi pisortaq Canadami pisussaaffilerneqarpoq. Taamaattumik Sinniisoqarfik aamma kalaallit Canadamiullu assigiinngitsutigut attaveqaqatigiinnerisa nukittorsaavigineqarnissaannut suliaqarluni.
Issittoq pillugu eqqartuineq USA-mi soqutigineqarnera ukiuni kingullerni annertusiartorsimavoq. Kalaallit Nunaata EU-llu isumaqatigiissutai Bruxellesimi Sinniisoqarfiup isumagisarpai USA-lli Canadallu akornanni isumaqatigiissuteqarani, taamaammat maannamut Washingtonimi Sinniisoqarfiup suliassaa pingaarneq tassaavoq Kalaallit Nunaata saqquminerutinneqarnissaa aammattaaq USA-p Canadallu suleqatiginissaannut periarfissat erseqqissarnissai, taakku Amerikap nunavittaata avannarliup, niuernermut tunngavillit, kultureqarnermut ilisimatusarnermullu soqutiginaateqarsinnaasunik Kalaallit Nunaannut iluaqutissanngortinneqarsinnaappata. Suliffimmi misiliinermut tunngatillugu Amerikamiut politikkikkut ingerlanerat taavalu USA-p Issittoq pillugu politikkia qitiutinneqarput.
Suliami tassani suliffimmi misiliisup siunnersorti ilagalugu peqataanissaa naatsorsuutigineqarpoq, tassunga ilanngullugu aaqqissuussinernut ataatsimiinnernullu sinniisoqarfimmi sulisut allat peqatigalugit allakkiussalluni tamatumalu kingorna Nunanut Allanut Pisortaqarfimmut nalunaaruteqassalluni. Tamatuma saniatigut suliassat ilagivaat paasissutissanik katersineq suliarinninnerlu nalunaarusianit assigiinngitsuniit, tusagassiuutiniit internetimiillu siunertaralugu Sinniisoqarfiup allakkat nutaarsiassaataasa allannissai tassa suliffimmik misiliisup allannissaanut isumagisassai.
Kiisalu sinniisoqarfik sulianik allanik isumaginnittarpoq soorlu matumani pissutsit, tassunga ilanngullugit Kalaallit Nunaanni pissutsit pillugit Amerika Avannarlermi paasissutissiisarneq; Kalallit Nunaannit tikeraartinut ikiuuttarneq soorlu suliffinnik aamma suliffeqarfinnik aaqqissuussinermi suleqateqarnissamik pilersitsinissamut tunngasunik kissaateqarnernut tunngasunut ikiuuttarluni il.il. Aammattaaq Naalakkersuisunut, Inatsisartunut qitiusumillu allaffeqarfimmut suliassanik naleqqunnerpaanik Washingtonimi imaluunniit Washingtonimiit aaqqinneqartussanik isumaginninnermigut kiffartuussisarluni.
Suliffimmik misiliinerup siunertaa:
Matumani ilinniarnermut atatillugu suliffimmik misiliineq pineqarpoq. Suliffimmik misiliineq ilinniartup ilinniarneranut iluaqutaassaaq, imatullu aaqqissuunneqassalluni ilinniarfiup pineqartoq akuerippagu angusimasanik ilinniarnermut allamut nuussinissaq (meritoverførsel) qulakkeerneqassalluni.
Suliffimmik misiliinnginnermi ilinniarfiit isumaqatigiissuteqarfigeqqaartariaqarpat point-inik ECTS-iusunik nuussisinnaanersutit imaluunniit allatut ilinniakkamut tunngasumut suliffimmik misiliinermut akuerineqarnissannut.
Suliffimmik misiliisumut naatsorsuutigisat:
Inuiaqatigiinnik ilisimatusarnermi ingerlaqqiffiusumik ilinniartuuneq, soorlu ukununnga: cand. jur., cand.scient.pol, cand.oecon, cand.polit., cand.merc.jur imaluunniit bachelor.
  • Kalaallit Nunaata nunanut allanut naalakkersuinikkut atassuteqarneranik soqutigisaqartuuneq paasisimasaqartuunerlu.
  • Kalaallisut, qallunaatut tuluttullu allattariarsornermik oqaluttariarsornermillu  piginnaaneqarluarneq.
  • Tunuarsimaartuunnginneq nammineersinnaaneq sulissuteqarusussuseqartuunerlu.
  • Ammasuuneq suleqatigiinnissamik pingaartitsisuuneq ilinniarumassuseqarnerlu.
  • MS Office pakke-mik nalinginnaasumik atuisinnaaneq piumasaqaataavoq, inoqatinut attaveqaatinik atuisinnaaneq nittartakkanillu aaqqissuussinermik ilisimasaqarneq iluaqutaassaaq.
Suliffimmik misiliinermut piumasaqaatit:
Suliffimmik misiliinissamut piukkunnaateqassaguit suliffimmi misiliinerup nalaani ilinniarfimmi qaffasinnerusumi ilinniagaqartutut nalunaarsorsimassaatit.
Suliffimmik misiliinermi akissarsiaqartitsisoqanngilaq kisianni suliffimmik misiliisuuninni najukkami aningaasartuutinik (soorlu inigisamut akiliutit) qaammammut 4.000 kr. tikillugit inuuniarnermi aningaasartuutit ilaat akilerneqarnissaannut matussutissanut utertitsivigineqartassaatit.
Nunanut Allanut Ministeeriaqarfiup isumannaallisaanermut atatillugu misiliilluni sulilersussaq akuerippagu aatsaat sulilertoqarsinnaavoq.
Tunngavittut misiliilluni sulisussap nammineerluni inissarsiornissani akisussaaffigisussaavaa. Sinniisoqarfilli attavissarsiornermi, telefonit normuinik il.il. ikiuussinnaavoq.
Qinnuteqaateqarnissamut piffissaliussaq: 14. april 2020
Qinnuteqaat nassiunneqassaaq uunga:
Qinnuteqaat naatsoq, CV, soraarummeersimanermut uppernarsaatit oqaaseqaatillu attuumassutillit allat ilanngullugit “Praktikantansøgning”-imik nalunaaqutserlugu uunga mailikkut nassiunneqassaaq: cahv@nanoq.gl.Qinnuteqaat uppernarsaatinik imalik PDF-inngoqquneqarpoq.
Aamma takuuk
Qinnuteqartunit toqqaanerup nalunaarutigineqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq 2020-imi apriilip qeqqata/naanerani missaani pissasoq.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Grønlands Repræsentation i Washington søger en studerende til en praktikantstilling

Praktiksted: Grønlands Repræsentation i Washington D.C.
Praktikperiode: 1. august 2020 – 31. januar 2020. Ugentlig arbejdstid 37 timer.
Placering på repræsentationen:
Grønlands Repræsentation i Washington, D.C. blev oprettet i 2014 og er placeret i samme bygning som den danske ambassade. Repræsentationen består på nuværende tidspunkt af en udsendt Repræsentationschef, en udsendt ambassadesekretær og en lokalansat sekretær.
Praktikanten placeres på repræsentationen og bistår kontoret med informationssøgning og – bearbejdelse, mails, nyhedsbreve, ledsager til møder med samarbejdspartnere, udarbejder notater- og indberetninger, hjemmesideopdatering og forefaldende samt praktiske opgaver.
Sagsområder, du vil kunne træffe bekendtskab med under praktikopholdet:
Grønlands Repræsentation i Washington, D.C. arbejder for at styrke de bilaterale relationer mellem Grønland og USA på en række områder: Politisk, økonomisk, handelsmæssigt, på uddannelsesområdet, forskningsmæssigt og kulturelt. Repræsentationschefen er endvidere akkrediteret Canada. Repræsentationen arbejder derfor også for at styrke de grønlandsk-canadiske relationer på en række områder.
Den arktiske dagsorden har i USA i de seneste år gennemgået en stigende interesse. Mens repræsentationen i Bruxelles varetager Grønlands aftaleforhold med EU, foreligger der ikke aftaleforhold med USA eller Canada, hvorfor repræsentation i Washingtons primære opgave på nuværende tidspunkt er, at synliggøre Grønland og de muligheder for samarbejde der eksisterer over for USA og Canada, således at nordamerikanske politiske, kommercielle, økonomiske, kulturelle og forskningsmæssige interesser kan udmøntes til gavn for Grønland. En del af opholdet vil også være fokuseret på den amerikanske politiske proces og USA’s arktiske politik.
Praktikanten forventes at deltage i dette arbejde sammen med vejlederen, herunder deltagelse i arrangementer og møder sammen med repræsentationens øvrige ansatte for notatskrivning og efterfølgende indberetninger til Udenrigsdirektoratet. Herudover er det en del af arbejdsopgaverne at indsamle og bearbejde informationer fra diverse rapporter, medier, internettet med henblik på skrivning af repræsentationens nyhedsbrev, som praktikanten vil stå for at starte.
Endelig varetager repræsentationen en række andre forhold, herunder at formidle information om grønlandske forhold i Nordamerika; bistå besøgsgrupper fra Grønland såsom virksomheder og institutioner med ønske om at etablere programsamarbejde mv. Repræsentationen yder desuden service til Naalakkersuisut, Inatsisartut og centraladministrationen gennem varetagelse af de opgaver, som måtte være mest hensigtsmæssige at løse i eller fra Washington.
Formålet med praktikopholdet:
Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette. Inden praktikopholdet bør du aftale med din uddannelsesinstitution, om du kan godskrive points under ECTS eller evt. opnå en anden form for studierelevant anerkendelse for praktikopholdet.
Forventninger til praktikanten:
Overbygningsstuderende i et samfundsvidenskabeligt fag fx cand. jur., cand.scient.pol, cand.oecon, cand.polit., cand.merc.jur el. bachelor.
Praktikanten skal:
  • have indblik – og interesse i Grønlands udenrigspolitiske relationer.
  • have gode formuleringsevner mundtligt såvel som skriftligt på grønlandsk, dansk og engelsk.
  • have gå-på-mod, være selvstændig og initiativrig.
  • være åben, samarbejdsorienteret og villig til at lære
  • beherske MS Office pakken på brugerniveau er et krav og kendskab til redigering af hjemmesider og brug af sociale medier en fordel
Praktikvilkår
For at komme i betragtning til en praktikplads, skal du være tilmeldt et studium ved en højere læreanstalt under praktikopholdet.
Praktikopholdet er ulønnet, men du vil som praktikant modtage refusion af lokale udgifter (fx husleje) på op til 4.000 kr. pr. måned til delvis dækning af leveomkostningerne.
Tiltrædelse kan først ske, når Udenrigsministeriets sikkerhedsgodkendelse af praktikanten foreligger.
Praktikanten er i princippet selv ansvarlig for anskaffelse af værelse/lejlighed. Repræsentationen kan dog være behjælpelig med kontakter, telefonnumre osv.
Ansøgningsfrist: 14. april 2020
Ansøgning sendes til:
Kortfattet ansøgning vedhæftet CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser mærkes ”Praktikantansøgning” og sendes pr. mail til cahv@nanoq.gl
Ansøgningen med tilhørende dokumentation skal sendes i ét PDF dokument.
Læs også mere om repræsentationen her.
Underretning af ansøgere om endelig udvælgelse påregnes at ske i midt/slut april 2020.

Paasissutissat allat:
Paasissutissanik allanik piniaruit attavigiuk:
Aallartitaqarfimmi allatsi:

Catherina Hvistendahl
Tlf. + 1 202 797 5392,
e-mail: cahv@nanoq.gl

 

 

 

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger kontakt:
Ambassadesekretær
Catherina Hvistendahl
Tlf. + 1 202 797 5392,
e-mail: cahv@nanoq.gl