f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Image Alt

Praktik opslag – Nuuk

NUNANUT ALLANUT NAALAKKERSUISOQARFIK SULIFFIMMIK MISILIISUSSARSIORPOQ

– Paasissutissat sukumiinerusut

Suliffik misiliiffik: Nuummi Nunanut Allanut Naalakkersuisoqarfik

Suliffimmik misiliinerup sivisussusaa: 1. august 2020 – 31. januar 2021 isumaqatigiinnermiluunniit.
Sap. akunneranut akunnerit suliffissat 40, ilinniarneq malillugu tulluussarneqarsinnaapput.
Nunanut Allanut Naalakkersuisoqarfik suua:
Nunanut Allanut Naalakkersuisoqarfik politikkikkut Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoqarfiup ataaniippoq. Nunanut Allanut Naalakkersuisoqarfimmut ilaapput Nuummi allaffik, Bruxellesimi Aallartitaqarfik, Washington, D.C.-mi Aallartitaqarfik kiisalu Reykjavikkimi Aallartitaqarfik. Suliffimmi misiliisutut Nuummi allaffimmut inissinneqassaatit. Allaffimmi 11-t ullumikkut atorfeqarput
Suliassaqarfiit suliassallu suliffimmik misiliininni ilisimasaqarfigilersinnaasatit:
Naalakkersuisut nunanut allanut naalakkersuinikkut pingaartitaat tunngavigalugit Nunatta nunat tamalaani soqutigisai Nunanut Allanut Naalakkersuisoqarfiup suliassarai.
Nunanut Allanut Naalakkersuisoqarfimmi suliffimmik misiliinermi ulluinnarni suliassanut ilaapput allakkianik, imaqarniliukkanik suliaqarneq, saaffiginnissutit akineqarneri, paasissutissanik nalunaarusianit assigiingitsuneersunit katersuinerit, tusagassiorfinneersunit, internetimeersunit il.il. katersuineq piareersaanerlu. Suliffimmik misiliisoq suliassanik ad hoc-iusunik suliassaqartassaaq aammalu Naalakkersuisoqarfiup twitterprofilia ilanngutassianik ikkussiffigisarnissaa. Suliassat tamakku tassaagajupput inatsisilerinermut, naalakkersuinermut, aningaasaqarnermut allaffissornermullu tunngasut.
Suliffimmik misiliisutut ataatsimiinnernut, ataatsimeersuarnernut attuumassuteqartunut il.il. kiisalu pisortatigoortumik aaqqissuussinernut peqataasassaatit. Aammattaaq naatsorsuutigineqarpoq naalakkersuinikkut tunngasuni ataatsimiinnernut oqallinnernullu malinnaasassasutit.
Suliffimmik misiliinerup ingerlanerani ulluinnarni suliat tigussaasut allat ukuusinnaapput;
• Naalakkersuisut nunat tamalaani sammisaat pillugit Nunanut Allanut Naalakkersuisup ukiumoortumik nunanut allanut naalakkersuinikkut nassuiaataa suliarineranut peqataanissaq.
• Pisortatigoortumik tikeraarnerni pisunilu il.il. akisussaasoq suleqatiginissaa, assersuutigalugu tikeraarnerni pilersaarutinik suliaqarneq aammalu tikeraartut ataatsimiigiartarneranni peqataasarnissaq.
Kiisalu suliffimmik misiliinerup nalaanisuliassaqarfimmik aalajangersimasumik ataatsimik arlalinnilluunniit suliassaqarfinnik suliaqarnissat siunertaavoq, suliffimmik misiliinermut atatillugu allaaserinnissaguit allaaserinninnissamut attuumassuteqartunik.
Suliffimmik misiliininni Nunanut Allanut Naalakkersuisoqarfimmi sulisumik ilitsersuisoqartinneqassaatit. Ilitsersuisoq suliffimmi suliassanik tunngatillugu suliffimmillu misiliinermut atatillugu allaaserinninnissamut ikiuunnissaanut piareersimassaaq.
Suliffimmik misiliinermiit piginnaasat pigilikkat:
Nunanut Allanut Naalakkersuisoqarfimmi suliffimmik misiliinermipolitikkikkut aqunneqartumik suliffik iserfigissavat naalakkersuinikkullu suleqatigiinneq misilittagaqarfigilissallugu. Namminersorlutik Oqartussat pillugit Nunattalu nunanut allanut naalakkersuinikkut atassuteqarnerat sulinerallu pillugit siunissami atorsinnaasannik ilisimasaqalissaatit. Ukiup affaanik suliffimmik maani misiliinermi Nunatsinniit nunat tamalaat akornanni sulinermi misilittaanissamik immikkuullarissumik periarfissinneqassaatit, aammalu milisiinerup ingerlanerani ilinniarnertuutut aammalu atorfilittut siunissami ingerlariaqqinnissannut sulinermi misilittakkat pitsaasut pigilissallugit.
Tigussaanerusumik;
• Namminersorlutik Oqartussat ilisimasaqarluarfigilernera aammalu Kalaallit Nunaata avammut sulineranut ilisimaarillualernissaq.
• Nammineerlutit allakkiat, pappiaqqat tunuliaqutaasut il.il. pisortatigoortut suliarisarnissaannut piginnaanermik pigisaqalissaatit.
• Suliap suliarineranut atatillugu naalakkersuinikkut, allaffissornikkut, aningaasaqarnikkut inatsisilerinikkullu isiginniffiit ataatsikkoortinnissaat ilinniassavat.
Suliffimmik misiliinerup siunertaa:
Suliffimmik misiliineq ilinniartup ilinniarneranut tapersiillunilu iluaqutaassaaq, merit-erfigineqarsinnaanissaanullu aaqqissuunneqassalluni.
Suliffimmik misiliisumut naatsorsuutigisat: 
• Kanditatitut imaluunniit ukioq pingajussaanik bacheloritut ilinniartuuneq
• Nunatta nunanut allanut naalakkersuinikkut atassuteqarneranik soqutigisaqarneq.
• Oqaaseqatigiiliorsinnaanermik piginnaaseqarneq.
• Tunuarsimaannginneq, nammineersinnaaneq eqeersimaarnerlu.
• Ammasuunissaq, suleqatikkuminartuunissaq oqaluukkuminartuunissarlu
• MS Office pak-imik nalinginnaasumik atuisinnaaneq piumasaqaataavoq, nittartagalerisinnaanerlu iluaqutaassalluni.
Suliffimmik misiliinermi atukkat:
Suliffimmik misiliinermi akissarsiaqartitsisoqanngilaq, merit-erfigineqassallunilu.
Suliffimmik misiliisoq Nuummi najugaqartuunngippat Nunanut Allanut Naalakkersuisoqarfik Ilisimatusarfik suleqatigalugu suliffimmik misiliinerup nalaani ilinniartut ineqarfiini inissamik pissarsiniarnermi ikiuussinnaavoq.
Suliffimmik misiliinerup nalaani 2-3-riarluni naliliisoqartassaaq, Naalakkersuisoqarfiullu kissaatigaa ilinniartumut naammaginartumik ingerlannissaanut qulakkeerneqarnissaa. Suliffimmik misiliinerup naalernerani innersuusiortoqassaaq, ilinniartumik misiliisoq naammaginartumik suliaqarsimappat.
Qinnuteqarnermut killigititaasoq:
Qinnuteqaat Nunanut Allanut Naalakkersuisoqarfimmut apuutereersimassaaq Sisamanngorneq 14. april 2020
Qinnuteqaat:
Soqutiginninnikkut qinnuteqaat, CV,  bachelorinngorsimagaannilu bachelorinngornermut uppernarsaat uunga nassiunneqassapput:
Nunanut Allanut Naalakkersuisoqarfik
Postboks 1340
3900 Nuuk
Att. Kuluk Lyberth
E-mail: kuly@nanoq.gl
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRAKTIKOPSLAG TIL DEPARTEMENTET FOR UDENRIGSANLIGGENDER

-Uddybende information
Praktiksted: Departementet for Udenrigsanliggender i Nuuk
Praktikperiode: 1. august 2020 – 31. januar 2021 eller efter aftale.
Ugentlig arbejdstid 40 timer, som kan tilpasses med studiet.
Om Udenrigsanliggender:
Departementet for Udenrigsanliggender hører under Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender. Departementet for udenrigsanliggender består af et kontor i Nuuk, en Repræsentation i Bruxelles, en Repræsentation i Washington D.C. samt en Repræsentation i Reykjavik. Kontoret i Nuuk har 11 ansatte, og det er her hvor du som praktikant vil have din hverdag.
Sagsområder og arbejdsopgaver, du vil kunne træffe bekendtskab med under din praktik:
Det er Departementet for Udenrigsanliggenders opgave at varetage Grønlands interesser internationalt på baggrund af Naalakkersuisuts udenrigspolitiske prioriteringer.
Som praktikant hos Departementet for Udenrigsanliggender består de daglige arbejdsopgaver i at udarbejde notater, referater, besvare henvendelser, indsamle og bearbejde informationer fra diverse rapporter, medier, internettet mv. Praktikanten får løbende ad hoc opgaver og har til opgave at opdatere Departementets twitterprofil. Ovenstående opgaver er typisk af både juridisk, politisk, økonomisk og administrativ karakter.
Som praktikant skal du desuden deltage i relevante møder, konferencer mv. samt officielle arrangementer. Endvidere forventes det, at du følger parlamentariske møder og debatter.
Ud over det daglige arbejde kan andre konkrete arbejdsopgaver i løbet af praktikperioden være:
• Medvirke til udarbejdelse af Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggenders årlige udenrigspolitiske redegørelse over Naalakkersuisuts internationale aktiviteter.
• Bistå den protokolansvarlige ved officielle besøg og begivenheder mv. ved f.eks. udarbejdelse af programmer samt deltagelse i besøget.
• Udarbejdelse af landeprofiler over Grønlands samarbejdspartnere for at afdække evt. politiske, økonomiske o. lign. interesser.
Endelig er det hensigten, at du under praktikforløbet, arbejder med ét eller flere sagsområder som er relevant for din praktikopgave, hvis du skal udarbejde sådan en.
Du vil som praktikant få tildelt en af de ansatte i Departementet for Udenrigsanliggender som akademisk vejleder. Vejlederen står til rådighed, for at hjælpe dig med arbejdsopgaver på arbejdspladsen og din praktikopgave.
Kompetencer opnået ved praktikken:
I et praktikophold hos Grønlands udenrigstjeneste vil du begå dig i et politisk styret miljø og få erfaringer med tvær-departementalt arbejde. Du vil få viden om Selvstyret samt Grønlands udenrigspolitiske relationer og ageren, som du vil kunne bruge i fremtiden. Med et halvt års praktik hos os, vil du få en unik mulighed for at begå dig i et internationalt miljø, og forløbet vil give dig gode erfaringer til din videre akademiske og professionelle karriere.
Mere konkret vil du;
• Få en unik indsigt i det Grønlandske Selvstyre, og et godt kendskab til hvordan det er at arbejde i den grønlandske udenrigstjeneste
• Erhverve dig kompetencen til selvstændigt at udarbejde offentlige notater, baggrundspapirer mm. Lære at kombinere politiske, administrative, økonomiske og juridiske aspekter i en sagsbehandling.
Formålet med praktikperioden:
Praktikken skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel.
Forventninger til praktikanten:
• Kandidat- eller 3. års BA-studerende
• Interesseret i Grønlands udenrigspolitiske relationer.
• Gode formuleringsevner.
• Har gå-på-mod, være selvstændig og initiativrig.
• Åben, samarbejdsvillig og imødekommende.
• MS Office pakken på brugerniveau er et krav og kendskab til redigering af hjemmesider er en fordel.
Praktikvilkår:
Praktikken er ulønnet, og skal meritoverføres.
Hvis praktikanten ikke er bosiddende i Nuuk, kan Departementet for Udenrigsanliggender i samarbejde med Ilisimatusarfik forsøge at hjælpe med at finde et kollegieværelse i praktikperioden.
Under praktikforløbet evalueres der 2-3 gange. Departementet ønsker at sikre, at praktikopholdet forløber tilfredsstillende for den studerende.
Ved afslutningen af forløbet, udarbejdes en anbefaling, hvis praktikanten har gjort sig fortjent til dette.
Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være i hænde hos Departementet for Udenrigsanliggender tirsdag d. 14. april 2020.
Ansøgning:
Motiveret ansøgning, CV og bachelorbevis ved gennemført bachelorforløb sendes til:
Departementet for Udenrigsanliggender
Postboks 1340
3900 Nuuk
Att. Kuluk Lyberth
E-mail: kuly@nanoq.gl
Paasissutissat allat:
Paasissutissat sukumiinerusut pillugit attavigiuk:
Kuluk Lyberth
Tlf. + 299 345161
e-mail: kuly@nanoq.gl

Yderligere oplysninger:
For yderligere oplysninger kontakt:
Kuluk Lyberth
Tlf. + 299 345161
e-mail: kuly@nanoq.gl