f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Image Alt

Praktik opslag – Bruxelles

Grønlands Repræsentation i Bruxelles søger praktikant

Praktiksted: Grønlands Repræsentation i Bruxelles.

Praktikperiode: 1. september 2020 – 31. januar 2021. Ugentlig arbejdstid 37 timer.

Placering på repræsentationen:

Praktikanten placeres på repræsentationen. Der er ved Repræsentationen ansat:
* En repræsentationschef
* En ambassadesekretær
* En sekretær
* En praktikant

Sagsområder, du vil kunne træffe bekendtskab med under praktikopholdet:
Det er repræsentationens opgave at varetage Grønlands interesser i EU, og repræsentationen er derfor i løbende kontakt med Europa- Kommissionen, Europa-Parlamentet, Europarådet m.fl.

Grønland udtrådte EU medlemskab i 1985, men blev tilknyttet EU gennem partnerskabsaftalen og OLT-associeringen (Oversøisk Land og Territorie). Der afholdes jævnligt møder i OLT-regi, og det vil blive en del af praktikantens opgaver at deltage i disse.

Endvidere har Grønland to overordnede aftaleforhold med EU – en fiskeriaftale og en partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalens fokus er i dag på uddannelse. Repræsentationen varetager koordinatorfunktionen i relation til implementering af disse aftale-forhold til EU, og praktikanten forventes at deltage i dette arbejde sammen med vejlederen.

Repræsentationen varetager en række andre forhold, herunder spørgsmål om sæler og hvaler; formidler information om grønlandske forhold i EU; om generelle grønlandske forhold, herunder turisme; bistår besøgsgrupper fra Grønland såsom virksomheder og institutioner med ønske om at etablere programsamarbejde. Repræsentationen yder desuden service til Naalakkersuisut, Inatsisartut og centraladministrationen gennem varetagelse af de opgaver, som måtte være mest hensigtsmæssige at løse i eller fra Bruxelles.

De seneste år har Arktis også haft stor bevågenhed i EU og repræsentationen har derfor også fulgt arbejdet tæt og her forventes praktikanten også at deltage til aktiviteterne.

Derudover deltagelse i arrangementer og møder i EU’s institutioner og andre møder sammen med repræsentationens øvrige ansatte for notatskrivning og efterfølgende indberetninger til relevante enheder i Selvstyret.

Herudover er det en del af arbejdsopgaverne for praktikanten at ordne praktiske opgaver, indsamle og bearbejde informationer fra diverse rapporter, medier, internettet med henblik på skrivning af nyhedsbrev BXLimit samt Facebook.

Sigtet med praktikopholdet:
Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Forventninger til praktikanten:
Så vidt muligt kandidatstuderende i et samfundsvidenskabeligt eller humanistisk fag.
– Interesseret i Grønlands udenrigspolitiske relationer
– Have gode formuleringsevner på grønlandsk og dansk er en fordel
– Tale og skrive engelsk
– Have gåpåmod, være selvstændig og initiativrig
– Være åben, samarbejdsorienteret og villig til at lære
– MS Office pakken på brugerniveau er et krav og kendskab til redigering af hjemmesider er en fordel

Praktikvilkår:
Der er tale om ulønnet praktik. Praktikanten vil dog modtage et tilskud til lokale udgifter (fx husleje) på Euro 400,00 pr. måned.

Tiltrædelse kan først ske, når Udenrigsministeriets sikkerhedsgodkendelse af praktikanten foreligger.

Praktikanten er sikret en bolig, men der er også mulighed for selv at finde en bolig.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningen skal være i hænde hos repræsentationen senest tirsdag den 14. april 2020

Ansøgning sendes til:
Motiveret ansøgning, karakterer, bachelorbevis ved gennemført BA-forløb og CV sendes til:
Greenland Representation
Rue d’Arlon 73
B-1040, Bruxelles
Belgien
Att. Ambassadesekretær Monika Paulli Andersen

Pr. post, e-mail: mopa@nanoq.gl eller på fax: +32 22 33 09 62

Se også http://naalakkersuisut.gl/en/Naalakkersuisut/Greenland-Representation-to-the-EU

Underretning af ansøgere om endelig udvælgelse påregnes at ske
primo maj 2020.

Yderligere oplysninger:
For yderligere oplysninger kontakt:
Ambassadesekretær
Monika Paulli Andersen
Tlf.: + 32 22 33 09 62
e-mail: mopa@nanoq.gl