f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Image Alt

Stillingsopslag

  /    /  Stillingsopslag

Der er to aktuelle stillingsopslag.

 

Socialpædagog søges til Det Grønlandske Hus i Aarhus

Det Grønlandske Hus søger en socialpædagog til opsøgende socialindsats med tiltrædelse 1. juni 2019 eller snarest muligt. Stillingen er normeret til 37 ugentlige timer.

 

Arbejdsopgaver og målgruppe

Socialpædagogens arbejdsopgaver består af vejledning, støtte og rådgivning til udsatte grønlændere i Region Midtjylland. Indsatsen består især i opsøgende indsatser på gadeplan, ihjemmet, på varmestuer og værestederog gennem en håndholdt indsats i form af en en-til-en indsats. Her ydes den nødvendige rådgivning og evt. deltager du som bisidder i nødvendigt omfang. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med husets øvrige medarbejdere i projekter og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.  Derudover består arbejdsopgaverne også i at hjælpe nytilflyttede grønlændere med potentiel risiko for udsathed. Dette gælder både mennesker, der flytter fra Grønland og fra andre kommuner i Danmark.

Målgruppen er udsatte grønlændere i Region Midtjylland. Den spænder vidt; fra hjemløse og misbrugende mennesker på gadeplan til mennesker med fast bopæl uden et misbrug, men med sproglige, helbredsmæssige eller psykiske udfordringer.

Målet er desuden at skabe en bæredygtig kontakt med de offentlige myndigheder og/eller at der opnås selvforsørgelse. Med bæredygtig kontakt mener vi, at borgeren skal være i stand til dels selv at klare kontakterne med de offentlige myndigheder og dels er blevet/ føler sig bedre integreret i det danske samfund.

 

Ansøgerprofil:

 • Du er uddannet socialpædagog.
 • Du har et grundigt kendskab til det danske samfund, herunder social- og sundhedsområdet.
 • Du har godt kendskab til Grønland og er dobbeltsproget (vil blive foretrukket)
 • Du har gode kontaktegenskaber og et positivt livssyn.
 • Du er initiativrig og udviklingsorienteret.
 • Du har nogen erfaring med IT, administration og skriftligt arbejde.

 

Vi tilbyder:

 • Ansættelse i en fuldtidsstilling i 37 timer ugentlig.
 • Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst.
 • Vejledning og hjælp fra de øvrige socialarbejdere i Det Grønlandske Hus.

 

Ansøgning:

Send din ansøgning til Det Grønlandske Hus, så vi har den senest den 27. maj. Din ansøgning skal omfatte et kort CV og relevante eksamenspapirer i kopi. Du kan aflevere din ansøgning personligt eller sende den som e-mail aarhus@glhus.dk

For yderligere information om stillingen er du velkommen til at henvende dig til direktør Jørn Holbech i Det Grønlandske Hus i Aarhus på tlf. +45 21 74 44 99 eller på mail jh@glhus.dk

__________________________________________________________________

Psykolog søges til projekt i Det Grønlandske Hus i Aarhus

Det Grønlandske Hus i Aarhus søger en psykolog til projekt med tiltrædelse 1. juni 2019 eller snarest derefter. Stillingen er normeret til 25 timer ugentligt.

Projektets målgruppe og målsætning:

Målgruppen for projektet er først og fremmest nytilkomne grønlændere i Region Midtjylland. Formålet med projektet er, at styrke inklusionsindsatsen og at understøtte de nytilkomne grønlændere i, at etablere sig i Danmark, herunder adgang til det danske velfærdssystem, inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet samt forebyggelse af hjemløshed.

Ansøgerprofil:

 • Du er uddannet psykolog.
 • Du har et grundigt kendskab til det danske samfund, herunder social- og sundhedsområdet.
 • Du har godt kendskab til Grønland og gerne dobbeltsproget (vil blive foretrukket).
 • Du har en god forståelse for de kulturelle faktorer der kan have en indvirkning på et samtaleforløb.
 • Du har gode kontaktegenskaber og et positivt livssyn.
 • Du er initiativrig og udviklingsorienteret.

 

Vi tilbyder:

 • Ansættelse i deltidsstilling 25 timer ugentligt
 • Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem Dansk Magisterforening og de selvejende institutioner Det Grønlandske Hus i Aalborg, Det Grønlandske Hus i Aarhus og Det Grønlandske Hus i Odense
 • Et tæt samarbejde med de øvrige socialarbejdere i Det Grønlandske Hus omkring projektet

 

Psykologtilbuddet er et strakstilbud, som nytilkomne grønlændere kan benytte sig af. Tilbuddet vil omfatte maksimalt fem-syv sessioner af mellem 1 og 1,5 times varighed. Psykologtilbuddet skal ses i den sammenhæng, at meget andet hjælp kan være uden effekt, hvis den nytilkomne bærer på en eller flere traumer.

Projektets øvrige organisering og ledelse:

Projektet bliver en del af Det Grønlandske Hus øvrige sociale aktiviteter, som består af rådgivning, tolkning og bisidning for herboende grønlændere samt opsøgende gadearbejde. Direktør Jørn Holbech er projekt- og personaleansvarlig.

Ansøgning:

Send din ansøgning til Det Grønlandske Hus, så vi har den senest den 27. maj. Din ansøgning skal omfatte et kort CV og relevante eksamenspapirer i kopi. Du kan aflevere din ansøgning personligt eller sende den som e-mail aarhus@glhus.dk

 

Projektet finansieres af satspuljebevilling, der p.t. udløber 31.december 2019.

For yderligere information om stillingen er du velkommen til at henvende dig til direktør Jørn Holbech i Det Grønlandske Hus i Aarhus på tlf. +45 21 74 44 99 eller på mail jh@glhus.dk