f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Image Alt

Stillingsopslag

Det Grønlandske Hus i Aarhus har i øjeblikket to stillingsopslag. De kan ses nedenfor.

 

Projekt- og socialarbejder søges til Det Grønlandske Hus i Aarhus

Det Grønlandske Hus søger en projekt- og socialarbejder til Inklusionsprojekt i Randers med tiltrædelse 1. september 2019 eller snarest derefter. Stillingen er normeret til 25 timer ugentligt.

 

Projektets målgruppe og målsætning:

Målgruppen for projektet er først og fremmest nytilkomne grønlændere i Randers og omegn. Projektets formål er, at styrke inklusionsindsatsen samt at understøtte de nytilkomne grønlændere i, at etablere sig i Danmark. Understøttelsen er f.eks. at hjælpe med adgang til det danske velfærdssystem, inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet samt forebyggelse af hjemløshed.

 

Målet er at skabe kontakt til de offentlige myndigheder og at der opnås selvforsørgelse. Målet er endvidere, at borgeren skal sættes i stand til selv at klare kontakten med de offentlige myndigheder og blive integreret i det danske samfund.

 

Arbejdsopgaver:

Arbejdet foregår i samarbejde med Randers Kommune idet kommunen stiller kontor til rådighed for Det Grønlandske Hus` medarbejder. Arbejdet omfatter en opsøgende og håndholdt indsats, hvor der ydes den nødvendige rådgivning. En anden vigtig opgave er som bisidder for nytilkomne grønlændere, så de får kontakt til de offentlige myndigheder og andre instanser for at kunne etablere sig i Danmark.

 

Ansøgerprofil:

 • du har gennemført en socialfaglig uddannelse.
 • du har et grundigt kendskab til det danske samfund, herunder social- og sundhedsområdet.
 • du har godt kendskab til Grønland og er dobbeltsproget (vil blive foretrukket)
 • du har gode kontaktegenskaber.
 • du er initiativrig og udviklingsorienteret.
 • du har erfaring med IT, administration og skriftligt arbejde.

 

Vi tilbyder:

 • Ansættelse i deltidsstilling 25 timer ugentlig.
 • Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem socialpædagogernes Landsforbund og Dansk Socialrådgiverforening.
 • Vejledning og hjælp med udvikling af projektet fra de øvrige socialarbejdere i Det Grønlandske Hus.

 

Projektet har eget budget til transport, forbrug af kaffe, brød, temaaktiviteter, undervisning og lignende.

 

Projektets forventede arbejdsmetoder:

Projektet forudsætter tæt kontakt, personkendskab og tillid mellem medarbejdere og deltagere.

Projektet skal være opsøgende i forhold til udsatte grønlændere på gaden, i hjemmet, på varmestuer og væresteder, og især i forhold til nytilkomne grønlændere. Projektet skal gøre sig kendt i kredsen af udsatte grønlændere.

Projektet skal være brobyggende mellem brugere og det offentlige:

 • fastholde og evt. ledsage brugere til møder med det offentlige
 • tilbyde samtale med konklusion og bearbejdning af mødet med det offentlige
 • lære brugerne at kommunikere med det offentlige, både på fysiske møder og via IT

Projektet skal have en varm, humoristisk og uhøjtidelig atmosfære i mødet mellem brugerne og projektmedarbejderne. Det skal være attraktivt og udbytterigt at komme i projektet.

 

Projektets øvrige organisering og ledelse:  

Projektet bliver en del af Det Grønlandske Hus øvrige sociale aktiviteter, som består af rådgivning, tolkning og bisidning for herboende grønlændere, samt opsøgende gadearbejde. Direktør Jørn Holbech er projekt- og personaleansvarlig.

 

Ansøgning:

Ansøgningen skal være Det Grønlandske Hus i hænde senest den 2. august kl. 12.00. Du kan aflevere din ansøgning personligt eller sende den som brev eller som e-mail tilaarhus@glhus.dk

Din ansøgning skal forholde sig til denne projektbeskrivelse, og omfatte et kort CV og relevante eksamenspapirer i kopi.

 

Projektet finansieres af satspuljebevilling, der p.t. udløber 31.december 2019; men vi forventer forlængelse også i 2020.

For yderligere information om stillingen er du velkommen til at henvende dig til direktør Jørn Holbech i Det Grønlandske Hus i Aarhus på tlf. +45 21 74 44 99 eller på mail jh@glhus.dk.

_____________________________________________________________

Butiks- og kulturmedarbejder søges til Det Grønlandske Hus i Aarhus

Det Grønlandske Hus søger en butiks- og kulturmedarbejder til Det Grønlandske Hus´ butik med tiltrædelse 1. september 2019 eller snarest derefter. Stillingen er normeret til 37 timer ugentligt.

 

Det Grønlandske Hus sælger grønlandske fødevarer og produkter og får med udvidelsen af huset i starten af 2020 helt nyindrettede butikslokaler, som du kan få lov til at sætte dit personlige præg på. Og du kan være med til at udvikle butikkens varesortiment. Du kan få et indblik i vores varer på hjemmesiden her: https://groenlandskehus.dk/groenlandske-varer/

 

Arbejdsopgaver:

Arbejdsopgaverne består primært i ekspedition i Husets butik samt indkøb, prismærkning, vareopfyldning og –optælling. Derudover indebærer jobbet, at du deltager og assisterer i forbindelse med arrangementer i huset.

 

Ansøgerprofil:

 • Du er uddannet butiks- eller salgsassistent.
 • Du har godt kendskab til Grønland og er dobbeltsproget (vil blive foretrukket)
 • Du har gode kontaktegenskaber.
 • Du er initiativrig og udviklingsorienteret.
 • Du har god erfaring med IT, administration og skriftligt arbejde.

 

Vi tilbyder:

 • Ansættelse i fuldtidsstilling 37 timer ugentlig.
 • Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst.
 • Et spændende job med mulighed for at udvikle butikkens sortiment.

 

Ansøgning:

Ansøgningen sendes til Det Grønlandske Hus, så vi har den senest den 2. august kl. 12.00. Du kan aflevere din ansøgning personligt, per brev eller sende den som e-mail til aarhus@glhus.dk

 

For yderligere information om stillingen er du velkommen til at henvende dig til direktør Jørn Holbech i Det Grønlandske Hus i Aarhus på tlf. +45 21 74 44 99 eller på mail jh@glhus.dk