f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Image Alt

Folketingsvalg i Grønland 2019

KALAALLIT NUNAANNI NAALAGAAFFIUP SINNIISOQARFIARIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

Folketingimut Kalaallit Nunaanni qinersinissamut nalunaarut

Kunngip Ammasumik Allagai maajip 7-iani 2019-imeersut naapertorlugit Folketingimut Kalaallit Nunaanni qinersisoqassasoq aalajangiunneqarpoq

Pingasunngorneq ulloq 5. juni 2019 nal. 09.00-20.00

Aamma nalunaarummi nr. 845 21. december 1988-imeersumi §27, imm. 1 naapertorlugu, kingorna inatsisikkut nr. 877-ikkut 24. november 1993-imeersukkut aamma inatsisikkut nr. 822-kkut 25. november 1998-imeersukkut allanngortinneqartumi qinigassanngortitsissutit tunniunnissaatarfininngorneq ulloq 25. maj 2019 nal. 12.00–imut killilerneqarpoq, piffissarlu taanna killigalugu qinigassanngortitsissutit qinersinermi siulersuisunut tunniunneqarsinnaapput.

 

Bekendtgørelse om afholdelse af valg i Grønland til Folketinget

I medfør af Kongeligt Åbent Brev af 7. maj 2019 fastsættes afholdelsen af valg i Grønland til Folketinget til

Onsdag d. 5. juni 2019 fra kl. 09.00-20.00

Samtidig fastsættes i henhold til § 27, stk. 1, i lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med senere ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og lov nr. 822 af 25. november 1998, fristen for indlevering af kandidatanmeldelser til lørdag d. 25. maj 2019 kl. 12.00, indtil hvilket tidspunkt kandidatanmeldelser kan indleveres til en valgbestyrelse.

KALAALLIT NUNAANNI NAALAGAAFFIUP SINNIISUA, Nuuk, ulloq 7. maj 2019. RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND, Nuuk, den 7. maj 2019.

_____________________________________________________

Folketingsvalg i Grønland onsdag d. 5. juni 2019

Onsdag den 5. juni 2019 – samme dag som i Danmark – afholdes der folketingsvalg i

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal i den anledning anmode om, at vedhæftede bekendtgørelse af 7. maj 2019 fra Rigsombudsmanden i Grønland om afholdelse af valg i Grønland til Folketinget den 5. juni 2019 må blive bekendtgjort for brugerne af de ovennævnte grønlandske huse. Bekendtgørelsen er vedlagt på både dansk og grønlandsk.

Vælgere med bopæl i Grønland, der opholder sig i Danmark, kan brevstemme til folketingsvalget i Grønland i enhver kommune her i landet på de steder, hvor enhver vælger kan brevstemme, dvs. som regel på borgerservicecenteret m.v., eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren, jf. § 42, stk. 6, i lov om folketingsvalg i Grønland (lovbekendtgørelse nr. 916 af 28. juni 2018).

Da brevstemmerne skal være fremme hos afstemningsledere i Grønland inden kl. 9 på afstemningsdagen, bør vælgere med fast bopæl i områder af Grønland, hvor postgangen ikke kan betragtes som regelmæssig, brevstemme snarest muligt, også selv om bekendtgørelsen af kandidater til folketingsvalg i Grønland endnu ikke er sket. Ønsker man at stemme personligt, har man mulighed for eventuelt at brevstemme igen, når fortegnelsen over kandidater til folketingsvalg i Grønland er bekendtgjort. Det vil da være den sidst afgivne brevstemme fremkommet inden kl. 9 på afstemningsdagen, som tages i betragtning.

Så snart Økonomi- og Indenrigsministeriet modtager bekendtgørelsen fra Rigsombudsmanden i Grønland om de opstillede kandidater til folketingsvalget den 5. juni 2019 i Grønland, vil ministeriet fremsende bekendtgørelsen til orientering.

 

Med venlig hilsen
Camilla Leidesdorff Laudrup