Menu

Uddannelsesstøtte, SU og lån

Hvis du bliver optaget på en uddannelse i Danmark skal du søge dansk SU. 

Du vil være omfattet af reglerne for dansk SU, og kan finde vejledning og oplysninger på www.su.dk, hvor du også søger SU.

Du kan derudover få vejledning hos SU-medarbejderen på din skole.

Selvom du får stipendium fra dansk SU, kan du søge om særydelser, bl.a. studiestartsrejse, fra Grønlands Selvstyre - se mere under "Særydelser". Derfor skal du udfylde ansøgningsskemaet og aflevere det eller sende til Det Grønlandske Hus.

Ansøgningsskemaet finder du her. Ansøgningen skal sendes til ansogning@glhus.dk

Vejledning til, hvordan skemaet skal udfyldes, finder du her.

Hvis du ikke kan få dansk SU kan du søge om stipendium fra Grønlands Selvstyre. Henvend dig til uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus.

Under 20 år og igang med en ungdomsuddannelse

Man kan ikke få dansk SU, når man er under 18 år (men man kan godt få grønlandsk uddannelsesstøtte, når man er under 18 år).

På dansk SU er det månedlige stipendium til unge mellem 18 og 20 år afhængig af forældrenes indkomst, og man skal være godkendt af SU som udeboende. Hvis du bor hos dine forældre, kan det ikke betale sig for dig at søge dansk SU. Men hvis man er udeboende, og hvis forældrene har en lav indkomst, kan man få kr. 6.015 i stipendium om måneden på dansk SU. Hvis forældrene har en høj indkomst, man man få højst kr. 3.859 om måneden på dansk SU, selvom man er udeboende. Der er en masse forskellige satser mellem disse to yderpunkter. I kan se forældreindkomstgrænserne her:

Man kan blive på grønlandsk uddannelsesstøtte, indtil man fylder 20 år.

Grønlandsk uddannelsesstøtte

Den grønlandske uddannelsesstøtte kan bestå af to ting:
Det månedlige stipendium
Særydelser

Den grønlandske stipendium er på 4.700 kr. per måned, hvis man er i gang med en gymnasial uddannelse, eller 4.200 kr. per måned, hvis man er i gang med en erhvervsuddannelse.

For at få uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre til uddannelser udenfor Grønland kræves at man er dansk statsborger, og

- at man på ansøgningstidspunktet har fast bopæl i Grønland og har haft det de sidste fem år

- eller at man har haft bopæl i Grønland i mindst ti år og ikke har opholdt sig udenfor Grønland i mere end tre år

- at man er optaget på en støtteberettigende uddannelse og ikke kan få dansk SU

Ansøgningsskemaet finder du her. Ansøgningen skal sendes til ansogning@glhus.dk

Stipendiet er bagudbetalt og udbetales den sidste hverdag i måneden.

Der er 2 muligheder for lån fra Selvstyret:

Lån på kr. 10.000 én gang pr. uddannelse. Kan søges af både modtagere af dansk SU og modtagere af grønlandsk stipendium.

Lån på kr. 6.000 pr. semester (forårssmestret: 1. januar-31. juli. Efterårssmestret: 1. auguat-31. december).
Kan kun søges af modtagere af grønlandsk stipendium, som går på videregående uddannelse.

For at søge lån fra Selvstyret, skal du sende en e-mail til usf@nanoq.gl hvori du anmoder om et studielån.

Du skal oplyse:

- Navn og CPR-nummer
- Adresse
- Uddannelse
- Hvilken type lån du søger

Vær opmærksom på, at der kan være en ekspeditionstid på 1-2 uger, ved uddannelsesstart i august/september måske mere. Læs mere om uddannelsesstøtte og lån på Sunngu.

Modtagere af dansk SU kan søge SU-lån på www.su.dk.