Menu

Særydelser

Grønlandske studerende, som modtager dansk SU, eller SU slutlån, kan søge om uddannelsesstøtte i form af særydelser fra Grønlands Selvstyre.

Når betingelserne for det er opfyldt kan man få:

- Et ekstra fradrag i forhold til betaling af dansk skat i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen

- Rejser. En årlig ferierejse til Grønland. Rejse til Grønland ved alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie. Rejse i forbindelse med start på uddannelsen og afslutning af uddannelsen. Juleferierejse, hvis man har børn i Grønland. Rejse i forbindelse med obligatoriske optagelsesprøver. Rejse i forbindelse med studierelevant ophold, praktik eller specialeskrivning i Grønland eller i udlandet. Orlovsrejser

- Rejser til egne børn

- Godstransport

- I forbindelse med start- eller hjemrejse kan man søge om at få udlagt udgifterne til midlertidig indkvartering i op til 3 uger, når ganske særlige forhold taler herfor

- Tilskud til nødvendige opholdsudgifter i forbindelse med optagelsesprøver eller studierelevant ophold, praktik eller specialeskrivning i Grønland eller i udlandet

- Der gives tilskud til akut tandbehandling, medicin til kroniske sygdomme, lægehenvist behandling hos f.eks. psykolog eller fysioterapeut

- Der gives tilskud til nødvendig ekstraundervisning og undervisning i grønlandsk

- Betaling af undervisningsafgifter

- Der gives bogtilskud til studerende på videregående uddannelser

- Enganglån