Menu

Rejser

 

Hent rejseansøgningsskema

Grønlands Selvstyre kan efter ansøgning herom bevilge rejser i forbindelse med:

- Uddannelsens start og afslutning

- Feriefrirejser

- Studierelevante praktikophold

- Alvorlig sygdom og dødsfald i nærmeste familie

Inden du bestiller en rejse, skal du altid først rådføre dig med din uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus. 

Bestil din rejse via dette link: https://www.greenland-travel.dk/studerende/

Rejser ved studiestart, ved afslutning samt afbrydelse af uddannelse:

  • Hvis du er bosiddende i Grønland, kan du bevilges en rejse fra din hjemby til uddannelsesbyen i forbindelse med studiestart
  • Når du afslutter din uddannelse, kan du bevilges en rejse tilbage til din hjemby i Grønland, med mindre du har ret til en arbejdsgiverbetalt rejse
  • Hvis du afbryder din uddannelse, kan du bevilges en rejse tilbage til din hjemby i Grønland, hvis du fik bevilget en rejse af Selvstyret ved din uddannelses start

Rejser mellem Grønland og Danmark skal foretages på billigst mulige billet, som ikke kan refunderes eller ændres

Rejser i forbindelse med praktikophold, specialeskrivning og lignende:

Det er muligt at få dækket rejseomkostninger i forbindelse med specialeskrivning og praktikophold. Se i øvrigt under særydelser.

Selvstyret dækker alle udgifter til billetter og nødvendige opholdsudgifter under rejsen med billigst mulige offentlige transportmiddel. Der kan dog ikke betales for bybusser, lufthavnsbusser, S-tog, Metro eller taxa, men der kan godt betales for tog- eller busbilletter (standard + pladsbillet) fra Jylland til København t/r. Man skal selv købe billetten, og efter rejsen skal man aflevere den hos sin vejleder, hvorefter pengene vil blive sat ind på ens konto sidste hverdag i måneden. Husk, at man skal aflevere bilag til refusion senest den 15. i måneden for at være sikker på, at vi kan nå at refundere dem i samme måned.

Rejser i forbindelse med alvorlig sygdom og dødsfald i den nærmeste familie

Ved alvorlig sygdom eller død i den nærmeste familie kan der ydes en returrejse fra uddannelsesbyen til Grønland til den studerende og dennes børn.
Som nærmeste familie regnes egne børn, ægtefælle, forældre, søskende og bedsteforældre.

Det skal inden afrejse dokumenteres ved lægeerklæring, at sygdommen er så alvorlig, at pårørende sædvanligvis tilkaldes.

Dødsfald dokumenteres ved kopi af dødsattest eller lignende.

Kontakt om muligt din uddannelsesvejleder inden du booker rejsen.

Den årlige feriefrirejse

Studerende har ret til en ferierejse hvert skoleår. Det vil sige, at man i f.eks. skoleåret 2016/2017 har ret til én rejse i perioden mellem den 1. august 2016 og den 31. juli 2017. Man kan godt bruge rejsen i julen 2016, men så vil man ikke kunne få en sommerferierejse – eller i hvert fald vil man først kunne få en rejse igen efter den 1. august 2017 og det vil så være ferierejsen for skoleåret  2017-18 man bruger. Bemærk, at et skoleår eksempelvis også kan gå fra 1. februar til 31. januar.

Man kan kun rejse, når man ikke har undervisning. Man skal følge sin skolegang og være studieaktiv.

Billetter skal være bestilt senest 4 uger før afrejsedatoen, og tur-retur skal bestilles samlet (det er ikke muligt at bestille to enkeltbilletter). Man skal aflevere et udfyldt ansøgningsskema om rejse til Det Grønlandske Hus. Rejseansøgningsskema findes her på hjemmesiden. Ansøgning om rejse afleveres til den uddannelsesvejleder, man er tilknyttet i Det Grønlandske Hus senest samme dag, som man bestiller sin ferierejse.

Hvis uddannelsen afsluttes inden den 1. december, kan man ikke få en ferierejse i det kalenderår. Hvis man er i gang med en klippekortsuddannelse, skal man endvidere have mindst 7 klip tilbage den 1. april i det år, som man ønsker at rejse.

Feriefrirejsen er en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og enten den studerendes seneste faste bopæl i Grønland, den studerendes forældres seneste faste bopæl i Grønland eller den studerendes egne børns faste bopæl i Grønland. Feriefrirejsen kan dog gives til et andet bestemmelsessted, hvis udgiften ikke overstiger udgiften til rejsen til den seneste faste bopæl. Hvis man selv betaler merudgiften, kan man godt få sin feriefriejse til en anden by, selvom det er dyrere.

Studerendes børn under 18 år kan også få en frirejse, hvis de bor hos den studerende, og den studerende har forsørgelsespligten over børnene. Der kan ikke gives feriefrirejser til ægtefæller.

Studerende, der har forældremyndighed over børn, som ikke er medbragt på uddannelse i Danmark, men som befinder sig i Grønland, kan ud over den årlige ferierejse også få en særlig juleferierejse til et af børnenes faste bopæl i Grønland. Hvis man har børn og også har en ægtefælle i Grønland, er der også mulighed for at få en juleferierejse, så familien kan være sammen i julen. Spørg din vejleder om de nærmere regler for juleferierejser, hvis dette gælder dig.

Selvstyret dækker alle udgifter til billetter og nødvendige opholdsudgifter under rejsen med billigst mulige offentlige transportmiddel. Der kan dog ikke betales for bybusser, lufthavnsbusser, S-tog, Metro eller taxa, men der kan godt betales for tog- eller busbilletter (standard + pladsbillet) fra Jylland til København t/r. Man skal selv købe billetten, og efter rejsen skal man aflevere den hos sin vejleder, hvorefter pengene vil blive sat ind på ens konto sidste hverdag i måneden. Husk, at man skal aflevere bilag til refusion senest den 15. i måneden for at være sikker på, at vi kan nå at refundere dem i samme måned.

Selvstyret betaler også, hvis det på grund af rejseplanlægningen er nødvendigt med en overnatning i København eller i en by i Grønland. Overnatning skal aftales med din vejleder og skal bestilles gennem rejsebureauet samtidig med billetten.

Hvad angår flybilletterne, så skal man normalt bestille restriktive billetter på økonomiklasse. Hvis man bestiller dem gennem Grønlands Rejsebureau i København på tlf. 33 13 10 11 kan du læse en vejledning her.

Hvis du ikke bestiller gennem Grønlands Rejsebureau i København, skal du selv lægge ud for billetten i første omgang, og kan så få refunderet prisen gennem din vejleder i det Grønlandske Hus efterfølgende.