Menu

Arosriddernes fond

Ansøgningsrunden for 2017 er slut.

 

Arosriddernes fond af 2017 har til formål at yde støtte til unge grønlændere, der er i gang med uddannelse i Region Midt.

Der kan søges om kontant tilskud til særlige trangssituationer, f.eks. rejseomkostninger i forbindelse med alvorlig sygdom eller dødsfald i familien.

Der anmodes om personlig ansøgning vedlagt relevante bilag (der findes intet ansøgningsskema).

I ansøgningen skal angives, hvor meget man søger støtte om, og der skal være en begrundelse for ansøgningen.

Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de økonomiske forhold. Ansøgningen stiles til Arosridderne OSJ, men afleveres til din uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus i Aarhus, som videresender den til legatbestyrerne.

Ansøger vil modtage svar på ansøgningen fra Arosridderne OSJ. Legatets størrelse: op til 5.000 kr.

undefined