Menu

Psykolog

undefined

Psykolog Kulunnguaq Petersen er ansat til at varetage nytilkomne grønlændere i Region Midtjylland, med henblik på at styrke deres etablering i Danmark. 

Tilbuddet omfatter grønlændere, som er udfordrede i deres bæredygtige tilknytning til det offentlige grundet psykosociale problematikker, som de enten har med sig fra deres tilværelse i Grønland, og/eller de har oplevet i forbindelse med deres tilflytning til Danmark.

Der er tale om et straks tilbud, og der tilbydes ikke decideret behandling af vanskelighederne, men psykologen og borgeren vil i samarbejde afklare de forskellige vanskeligheder med det formål at give redskaber til videre håndtering af disse, og rådgivning i forhold til eventuelle videre behandlingsmuligheder i Region Midtjylland.

Kontakt Kulunnguaq Petersen på tlf. 21 39 02 79 eller pr. mail på kp@glhus.dk